VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Afwezigheid

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID

 

Indien een voorzitter of secretaris, of beiden, door ziekte, langdurige afwezigheid of overmacht belet is/zijn binnen een voorgeschreven termijn een document te ondertekenen, kan worden gebruik gemaakt van delegatie van handtekening.


Een door de voorzitter en secretaris ondertekende nominatieve lijst van maximum drie leden die hiervoor in aanmerking komen, wordt overgemaakt aan het volleyvlaanderen-secretariaat. Deze delegatie van handtekening neemt van rechtswege een einde wanneer de gemandateerde geen lid meer is van de betreffende club of uit het verbond gesloten wordt in toepassing van artikel 18.


In geval de aansluiting van de gemandateerde opgeschort wordt in toepassing van hetzelfde artikel, wordt de delegatie voor dezelfde periode opgeschort.


Op straffe van nietigheid dient een bij delegatie van handtekening ondertekend document vergezeld te gaan van een verklarende nota waarin de toestand wordt toegelicht.
Download het typedocument, dat uw club desgewenst kan gebruiken.