VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

AANDACHTSPUNTEN LIGA A DAMES/ETHIAS VOLLEY LEAGUE

AANDACHTSPUNTEN

HOMOLOGATIE

 Afscherming scheidsrechterstoel

Gelieve na te kijken dat de scheidrechterstoel voldoende afgeschermd is. Wij trekken voornamelijk de aandacht op de afscherming van de eventueel aanwezige wieltjes en de zijspaken. Bij scheidsrechterstoelen met een vaste voet dient het hoogteverschil van de voet met de grond beperkt te zijn en best afgerond aan de bovenzijde.

 Vrije zone achter het terrein

Volgens de internationale spelregels mag de vrije ruimte achter het terrein onbeperkt zijn, indien deze ruimte langs beide zijden dezelfde afmeting heeft. In onze competitie is dit minimum 5 m, volgens internationale spelregels minimum 6,5 m.

 BALLEN

Vanaf het seizoen 2015 – 2016 zal in de Ethias Volley League en de LIGA A Vrouwen het 5-ballensysteem toegepast worden ( en niet meer het 3-ballensysteem ) Het 5- ballensysteem houdt in dat de vier ballenrapers op de hoeken voortdurend een bal hebben. 

COMPRESSION PADS

Het gebruik van “compression pads” is toegelaten op volgende voorwaarden :

De neutrale kleuren wit of zwart zijn steeds toegelaten ( moeten dan wel dezelfde kleur zijn voor alle gebruikte compression pads vb. armen en benen )

Indien de neutrale kleuren niet gebruikt worden, dient de kleur van de compression pads identiek te zijn aan de kleur van de uitrusting ( armen gelijk aan de kleur van de shirt, benen gelijk aan de kleur van de short )

Evenwel dienen alle spelers binnen dezelfde ploeg dezelfde kleuren te gebruiken

TORNOOIEN, OEFEN-  EN DEMONSTRATIEWEDSTRIJDEN

  • Vanaf 01/01/2016 dienen geen aanvragen tot toelating meer te gebeuren voor de inrichting van tornooien, oefen- en demonstratiewedstrijden zoals aangegeven in het nationaal competitiereglement onder artikel 7.2 en in het competitiereglement van de Ethias Volley League onder artikel 2.10.7, indien deze organisatie kan beschouwd worden als een clubactiviteit

  • Evenwel, indien er een buitenlandse ploeg bij betrokken is, of voor een verplaatsing naar het buitenland blijft de aanvraag van toepassing

  • Indien er een officiële scheidsrechter gewenst wordt voor niet aangevraagde organisaties, dient dit rechtstreeks te gebeuren bij de nationale scheidsrechtersverantwoordelijke

22.10.2015