VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Transfer

De overgang met onderling akkoord met heraansluiting

Sinds februari 2020 is er een aanpassing gebeurd in de procedure voor de transferaanvraag. Om de administratie te vergemakkelijken en te versnellen loopt deze nu volledig digitaal.
Concreet wil dit zeggen dat er geen transferformulier meer afgedrukt, ondertekend en aangetekend verstuurd hoeft te worden. De procedure als volgt:

  • De rechtverkrijgende club start de procedure online op, via VolleyAdmin2
  • Zowel voorzitter als secretaris van zowel rechtverkrijgende als afstanddoende club en het lid zelf (indien minderjarig lid, ook de ouders) krijgen een mail met daarin de melding dat er een nieuwe transferaanvraag opgestart werd.
  • Alle drie de partijen moeten vervolgens via hun persoonlijk VolleyAdmin2 account deze transfer bevestigen of afkeuren.
  • Eens de drie partijen deze transfer goedkeurden, komt de aanvraag binnen bij het Volley Vlaanderen ledenbeheer en vervolgens verwerkt.

 

Wijzigingen i.v.m. transfers

 

Op de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen van 08-06-2020 werden volgende wijzigingen i.v.m. transfers goedgekeurd:

6.3.6       Een transfer kan van 16/5 tot 30/3 van een seizoen met een maximum van 2 overgangen worden toegestaan (periode tussen 2 transfers moet minstens 2 maanden zijn).

………………………………….

6.3.8       Voorwaarden waaraan een transfer nog moet voldoen :

  • niet-spelers : kan altijd
  • spelers senioren : kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld (is effectief op het terrein gestaan hebben) (zowel reguliere als bekercompetitie). Indien wordt vastgesteld dat er toch werd deelgenomen aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.

 

  • jeugd : kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen van hun jeugdcategorie (regels van vlotten binnen de jeugdcategorien gelden hier ook) of in de reserven van de provinciale reeksen. Indien wordt vastgesteld dat het lid in een andere reeks (behalve bij vlotten) of hoofdwedstrijd speelde betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.