VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Beleidsopdrachten

BELEIDSOPDRACHTEN

Geert De Dobbeleer
Negenbunderstraat 15
1750 Lennik
Tel. : (02) 257 16 10 (TW)
Email : geert.dedobbeleer@volleyvlaanderen.be

Coördinatie van het beleidsplan:

  • SD 1: De federatie wil het aantal aangesloten spelende leden doen stijgen tot 62.500
  • SD 2: Tegen 2020 wil Volley Vlaanderen de kwalificatiegraad van de trainers laten stijgen tot 52%
  • SD 3: Volley Vlaanderen wil tegen 2020 een uniformisering van het competitie-aanbod met doorstroommogelijkheden op elk niveau én met de nodige aandacht voor een laagdrempelig aanbod
  • SD 4: De federatie wil de dienstverlening naar de aangesloten leden én clubs  verbeteren
  • SD 5: De federatie zal inzetten op het implementeren van de principes van Goed Bestuur volgens de richtlijnen van Sport.Vlaanderen
  • SD 6: Promotie van de sporttak

Beleidsfocussen:

  • BF 2: Jeugdsportfonds
  • BF 3: Laagdrempelig sportaanbod: start2beachvolley
  • BF 4: Innovatie: start2volley

 

Directeur Sportkader Opleidingen Volleybal:

Kristof De Loose
p/a Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
Tel. : (02) 257 16 29 (TW)
GSM: 0496/65.36.55
Email : kristof.deloose@volleyvlaanderen.be

Beheer van VTS-opleidingen

 

Topsportcommissie
BF 1: Topsport
– klik hier