VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Goed om weten

GOED OM WETEN

Bedrag kilometervergoeding vanaf 01-07-2021

 

Met ingang van 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2022 bedraagt de nieuwe kilometervergoeding 0,37 €.

 

Zie ook website van de overheid.

 

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal voor een -8 jarige maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ competitief lid.

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro) en een lidkaart (0,25 euro), dat komt neer op 3,75 euro in plaats van 6,75 euro. Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is geen extra administratief werk.

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers.

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met aanrekening van verzekering.

Belangrijke data voor leden- en clubadministratie

Bescherm jezelf tegen virussen en griep

Zoals verwacht na afgelopen krokusvakantie werd ook in België het Coronavirus vastgesteld. Er is geen enkele reden tot paniek maar toch willen wij als federatie nogmaals benadrukken hoe belangrijk persoonlijke hygiëne is op dit moment. Dit geldt natuurlijk altijd maar wij vragen u om er extra op toe te zien. Zowel bij uzelf als in uw directe omgeving.

Deze vaststellingen hebben tot op heden geen invloed op het doorgaan van  de competitiewedstrijden komend weekend. De federatie houdt nauw contact met de bevoegde overheidsinstanties betreffende de ontwikkelingen. De handshake tussen teams voor en na de wedstrijd evenals het groeten van de officials wordt weliswaar achterwege gelaten. Elk onnodig lichamelijk contact is momenteel uit den boze.

Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn:
– Drink van je eigen drinkbus
– Was je handen voor en na het eten, en na elk toiletbezoek minstens 20 seconden met zeep.
– Gooi je gebruikte papieren tissues in een gesloten vuilbak
– Geef geen handen meer tijdens trainingen en wedstrijden. Vermijd in hoofdzaak lichamelijk contact met je ploegmaats.

Meer info kan u vinden via deze link: www.info-coronavirus.be

 

Om onze clubs nog meer te helpen met communiceren hebben we een gids opgesteld om op een snelle en eenduidige manier visuals te ontwerpen.

Na de whitepaper over Social Media in 2018 merkten we een duidelijke stijging in communicatie van volleybalclubs. Daarom ontwikkelden we volgende tool.

Meer info over beide documenten kan je verkrijgen via communicatie@volleyvlaanderen.be. Daar staat onze communicatieverantwoordelijke je te woord.

Je kan de How To Canva gids raadplegen via onderstaande link:

How To Canva handleiding

 

 

Statuut verenigingswerk

 

Goed nieuws! Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen sinds 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6 000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Alle informatie over dit statuut vind je via deze link.

De rechten van niet-Belgen in sportclubs

 

Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er ook bij jouw sportclubs reeds niet-Belgen kwamen aankloppen.

Vanuit verschillende federaties kregen VSF al vragen hieromtrent, de ene al makkelijker te beantwoorden dan de andere.  Heb jij ook vragen of onduidelijkheden rond dit thema? Zet ze gerust op mail naar Tine (tine@vlaamsesportfederatie.be.

VSF werkte een infofiche uit over de aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar, in samenwerking met het Gelijkheidscentrum, het kruispunt Migratie-Integratie, het Kinderrechtencommissariaat en Sport Vlaanderen.

Wijziging spelend lid naar niet-spelend lid

 

Een wijziging van een spelend lid naar een niet-spelend lid kan u vanaf heden aanvragen via de Clubadministratie.

Dit is bedoeld voor leden die momenteel als competitiespeler aangesloten zijn.  Een aansluiting als niet-speler is een competitieve aansluiting.  Voor recreatiespelers is het dus niet opportuun om om te schakelen naar niet-speler omdat ze dan mee onder het competitieve systeem van vrijheden, e.d. vallen.  Een recreatieve aansluiting is steeds als spelend lid.

Bij “ledenbeheer” klikt u in de ledenlijst op het lid dat u wenst te wijzigen.  Onderaan zal u dan een blauwe kader zien waarbij u kan selecteren “wijzigen naar Niet speler”.
Daarna klikt u op “aanvraag indienen”.

Het lid, secretaris en voorzitter krijgen een mail met de melding van de wijziging alsook de vraag de vergunning terug te sturen (tussenseizoen midden mei – midden augustus is dit niet nodig aangezien de nieuwe vergunningen pas verstuurd worden midden-augustus).

Clubadministratie – toevoeging bij de rubriek “Clubinfo” -> “Afgevaardigden”
  • U kunt als secretaris nu ook leden afvaardigen die niet bij uw club zijn aangesloten.Wanneer 2 clubs samen een ploeg vormen in een bepaalde reeks kunnen wedstrijdwijzigingen op deze manier door de 2 secretarissen van de clubs beheerd worden.
    Bijvoorbeeld: Club A schrijft zich in met een ploeg en duidt de secretaris van club B aan als afgevaardigde voor die ploeg. (ingeven wedstrijd uitslagen, accepteren wedstrijdwijzigingen, enz.)
  • Afgevaardigden met beperkte toegang tot bepaalde reeksenWanneer u afgevaardigden heeft aangesteld en hun toegangsrechten heeft beperkt tot bepaalde reeksen van vorig seizoen, dan dient dit opnieuw te gebeuren voor de reeksen/ploegen van het huidig seizoen.  Dit zijn immers nieuwe reeksen en nieuwe ploegen.
NIEUW bij de clubadministratie!

 

Tijdens het ingeven van een nieuw lid is een knop “Kijk of al bestaat”  beschikbaar.

Deze knop zoekt in onze databank naar het lid op basis van de door u ingegeven voornaam, familienaam, geslacht en geboortedatum.

Indien één lid gevonden wordt met dezelfde voornaam,familienaam,geboortedatum en hetzelfde geslacht zal het systeem de foto van het bestaande lid weergeven (indien foto aanwezig in onze databank) alsook een bevestiging wanneer we reeds over het rijksregisternummer van het lid beschikken.

Was het lid in de vorige 3 jaar reeds bij uw club aangesloten (b.v. als -8 jarige) dan worden ook de andere gegevens van het lid opgehaald. (Adres, Telefoon, …) Gelieve in dat geval de gegevens steeds te controleren op correctheid.

Heraansluiting -8 jarigen

 

Op het einde van elk seizoen worden de spelers met het statuut -8 jarige (lidnummer beginnend met 07) automatisch bij uw club verwijderd.
Vanaf 1 juni kunt u echter een -8 jarige opnieuw aansluiten.

Klik tijdens de ingave van een nieuwe -8 jarige speler bovenaan op “Een -8 jarige opnieuw aansluiten” en selecteer een
lid dat voorheen was aangesloten uit de lijst. Enkel leden die op dat moment vrij zijn en van wie de leeftijd nog voldoet aan het statuut -8 jarige
worden in de lijst weergegeven.

Het systeem zal automatisch alle velden die u dient in te vullen voor deze nieuwe aansluiting invullen met de reeds gekende gegevens.

Vergeet niet onderaan op “Aanvraag indienen” te klikken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

 

Vlaanderen is, samen met 7 andere Europese landen, een project gestart dat VOICE heet. (zie http://voicesfortruthanddignity.eu/). In dat project worden slachtoffers aan het woord gelaten en wordt deze nieuwe info gebruikt om preventie instrumenten te ontwikkelen die sportfederaties en clubs kunnen inzetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Voor Vlaanderen werkt criminologe Tine Vertommen hiervoor samen met ICES, een vzw die sportorganisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van een ethisch beleid.

Zij zijn op zoek naar mensen die hun ervaring in een anoniem interview willen delen.

Klik 1 van deze folders voor meer info en contactgegevens: folder 1 folder 2

Kimberly Buys lanceert TOP-actie 5: Doe de thematraining!

logo TOP png Aandacht besteden aan het thema pesten tijdens het sporten? Het kan! TOP-actie 5 ‘Doe de thematraining’ reikt drie thematrainingen aan die sportbegeleiders kunnen koppelen aan spel- en bewegingsvormen. Zo leren kinderen en jongeren al sportend en spelenderwijs wat pesten is, welke vormen pesten kan aannemen, wat het verschil is tussen plagen en ruzie, en nog veel meer. Voor jongeren 12+ is er een thematraining rond cyberpesten. Elke thematraining geeft concrete tips om te variëren en differentiëren naargelang leeftijd en de grootte van de groep, en bevat al het nodige achtergrondmateriaal voor de sportbegeleider om snel van start te gaan.
 
Ontdek de drie thematrainingen via https://topindesport.be/acties/#step5! Download de documenten gratis, print ze uit, ga ermee aan de slag en maak van de sportclub een TOP-club!

Vind alle informatie op www.topindesport.be

Klik hier voor het fimpje.

Seppe Smits lanceert TOP-actie 4: Geef de juiste reactie!

logo TOP png

Ontdek de tips van Seppe Smits om gepast te reageren op pesten!

Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig. 

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 4 ‘Geef de juiste reactie’ reikt je twee methodieken aan om te reageren op pesten. De ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.

Vind alle informatie op www.topindesport.be

Klik hier voor het filmpje.

Aansluitingsprocedure asielzoekers

Om deze mensen aan te sluiten dient de club het aansluitingsformulier in te geven (ook een foto), af te drukken en te laten tekenen en medisch te laten valideren. Dit document moet samen met een attest van vreemde nationaliteit naar de volleyvlaanderen worden verstuurd.

Tegelijkertijd dient een dossier te worden opgemaakt met volgende elementen en verstuurd naar Volley Belgium :

  • Naam, Voornaam
  • Geboortedatum
  • Land van Oorsprong
  • Document van het register der vluchtelingen (kopie)
  • ID indien mogelijk (kopie)

De huidige ‘vluchtelingenkaart’ wordt aanvaard voor de inschrijving bij Volley Vlaanderen of FVWB.

Een inschrijving als volleybalspeler houdt geenszins een erkenning in van de vluchteling en heeft geen invloed op zijn verblijfsrecht.

De spelers/speelsters moeten in orde zijn voor hun ziekte- en ongevallenverzekering.

Speelt de asielaanvrager in Liga A of Liga B, dan is wel een internationaal transfer nodig en treedt het FIVB op als federatie van oorsprong.

https-padlock

Omdat wij de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden ernstig nemen, verloopt de Clubadministratie sinds 8 september over een beveiligde https:// verbinding i.p.v. de gewone http:// verbinding.

Ziekenfonds – tegemoetkoming sport

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming wanneer je aansluit bij een sportclub.  Raadpleeg de website van jouw ziekenfonds om te kijken hoeveel van jouw lidgeld zij terugbetalen.

Eline Berings lanceert TOP-actie 1: werk samen aan iets positiefs!

logo TOP png

De Time Out tegen Pesten campagne lanceert dit jaar zes TOP-acties waarmee iedereen aan de slag kan om aan een pestvrije sport te werken. Eline Berings bijt de spits af en lanceert TOP-actie 1: Werk samen aan iets positiefs!

Klik hier voor meer info.

Zet jouw club op de TOP-kaart en volg een TOP-vorming!

vorming

Laat zien dat jouw club tegen pesten is! Registreer je op de TOP-kaart en ga voluit voor een pestvrije sportomgeving! De TOP-actie wil letterlijk àlle sportorganisaties in Vlaanderen doen kleur bekennen. Welke kleur? Iedereen moet gaan voor geel! Geel is de kleur van een positieve vibe, van een optimistisch groepsgevoel, van plezier en van een constructieve sfeer. Van een sportorganisatie die vrij is van pesten. www.topindesport.be

In 2016 worden zes TOP-vormingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen.

Klik hier voor meer info en inschrijving.

Vlaamse Volleybalbond gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten

TOP_newsletter

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out tegen Pesten.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ofwel ‘TOP in de sport’. Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#TOPindesport), is het nu aan ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij zeggen alvast luidop Time Out tegen Pesten!

Daarom roepen we jullie ook op om zelf een Time Out foto te posten op jullie sociale media (#TOPindesport). Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld.

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne: www.topindesport.be. Je kan ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s (http://www.ethischsporten.be/).

Ook Topsportschool Vilvoorde gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten

TSV Time Out tegen Pesten

Hoeveel moet je verdienen om een betaald sportbeoefenaar te zijn?

Om als een betaalde sportbeoefenaar beschouwd te worden, moet de persoon in kwestie enerzijds de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een andere persoon en anderzijds een jaarlijks minimumloon genieten.

Het bedrag hiervan wordt elk jaar op 1 juli aangepast. Het omvat alle bedragen waarop de sportbeoefenaar recht heeft: het vaste maandloon, maar ook de variabele elementen, zoals matchpremies, voordelen in natura, verplaatsingspremies, winstpremies,… evenals de terugbetaling van kosten.

Het nieuw bedrag op 1 juli

Conform het koninklijk besluit dat onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen, is het bedrag nu gelijk aan 10.200 euro (is idem aan bedrag van vorige periode). Dit bedrag is geldig van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.

U kan dit bedrag ook terug vinden op https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/sportmen.html

Opgelet! Het bedrag aan sociale bijdragen dat door de betaalde sportbeoefenaar verschuldigd is, wordt niet berekend op basis van het voormelde bedrag, maar wel op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan het maximumbedrag dat in aanmerking genomen wordt voor de werkloosheidsuitkeringen, met name 2.281,09 euro sinds 1 september 2017.

Sport en verkeer

De verkeersgids voor sporter en sportclub

Ethiek: Ook in jouw sportorganisatie

ICES_brochure_ethiek_fb_header
In het kader van de overheidsopdracht omtrent ethisch verantwoord sporten die het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES vzw) uitvoert, werd samen met de Universiteit Gent (team sportmanagement) een brochure rond ethisch management ontwikkeld. De brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie” is gericht op het bestuur om via het management een ethisch klimaat te stimuleren.

Hoe nieuwe leden opvangen en aansluiten ?

Een geïnteresseerde meldt zich aan ? Wat staat mij als club te doen ?

1. Iemand toont via een kanaal interesse in jouw club. Stuur de mail onmiddellijk door naar de trainers, jeugdverantwoordelijke, secretaris. Iemand komt zich melden op de training? Spreek de persoon aan, vraag leeftijd en verwijs hem/haar naar de juiste speelgroep.

2. Als de club over een clubboek of informatiebrochure beschikt, bezorg deze zo snel mogelijk. Bezorg anders de basisinfo van speeluren, telefoon en e-mailadres van de secretaris aan de geïnteresseerde.

3. Heeft de club een eigen website of facebook-pagina: wacht niet te lang om de nieuweling hierover te informeren.

4. Zodra er deelgenomen wordt aan een training: noteer, volledige naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en telefoon. Dat gebeurt door de trainer, ploegverantwoordelijke of jeugdcoördinator. Deze gegevens worden bezorgd aan de secretaris, die aan het secretariaat van Volley Vlaanderen een vraag kan indienen voor één maand gratis verzekering. De geïnteresseerde is dan, zonder aangesloten te zijn, verzekerd voor één maand.

5. Indien nodig, informeer de betrokken speler en ouders dat hij/zij verzekerd is voor één maand. Niet vergeten te vermelden dat gebeurlijke ongevallen altijd moeten aangegeven worden aan de verzekering (meestal via de secretaris) indien men hiervoor een tussenkomst wenst!

6. Is de interesse overduidelijk, bezorg bovenstaande gegevens aan de clubsecretaris. Deze zal via zijn ‘clublogin’ een aansluitingsfiche aanmaken en ter ondertekening voorleggen aan het nieuwe lid. Indien het nieuwe lid minderjarig is, moet één van de ouders mee ondertekenen. De aansluitingsfiche moet voorgelegd worden aan de (huis)dokter die de speler medisch geschikt of ongeschikt zal verklaren. Deze gegevens dienen altijd ingevuld te zijn alvorens de aansluitingsfiche op te sturen naar Volley Vlaanderen.

7. Het nieuwe lid zorgt ook voor een digitale pasfoto (H=300 x B=250 pixels). Lukt dit niet, neem dan zelf je digitaal fototoestel ter hand of vraag een medespeler om een gepaste foto te nemen.

8. De trainer, ploegverantwoordelijke, jeugdcoördinator bezorgt de volledig ingevulde aansluitingsfiche aan de secretaris.

9. De secretaris controleert of de aansluitingsfiche volledig ingevuld en ondertekend is door alle betrokkenen en stuurt ze naar Volley Vlaanderen. Ook de digitale foto wordt on-line via de clubadministratie van Volley Vlaanderen opgestuurd. De secretaris krijgt voor deze speler een ‘vergunning’ toegestuurd(*). Vanaf dan kan het nieuwe lid ook deelnemen aan wedstrijden.
Opgelet secretaris: in sommige provincies wordt er met een spelerslijst gewerkt. Door het invoeren van een nieuw lid zal een nieuwe spelerslijst en code ontstaan !
Gelieve dit door te geven aan alle jeugdploegen.

(*) Begin augustus verstuurt Volley Vlaanderen het ‘groot pakket’ vergunningen naar de clubsecretarissen. Vanaf 15 augustus worden de nieuwe vergunningen wekelijks op woensdag verstuurd.