VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Corona

Coronavirus

Het Coronavirus grijpt om zich heen. Het heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven, maar zeker ook op onze sport en de daaraan gekoppelde clubwerking. Volley Vlaanderen wil zijn clubs en leden zo goed mogelijk blijven ondersteunen in deze periode. Hier behandelen we alle thema’s die aan bod komen tijdens deze Coronapandemie.

Algemeen

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 4 december op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 3 december 2021, gevat in het Koninklijk Besluit van 4 december 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 26 december

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Onderstaande maatregelen gelden voor alle wedstrijden in de competities georganiseerd door Volley Vlaanderen en alle provincies en voor oefenwedstrijden en toernooien. De thuisclub is verantwoordelijk voor de toepassing van deze regels.

Maatregelen  (vanaf zaterdag 26 december)

  • Mondmaskers tijdens de wedstrijden
   • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 6 jaar.
   • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …
   • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen:
  • Spelers zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de opwarming voor de wedstrijd en op het ogenblik dat ze effectief op het terrein staan. Wisselspelers dragen steeds het mondmasker.
  • Alle officials dragen het mondmasker. Enkel de scheidsrechters zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de wedstrijd zelf.
  • De hoofdcoach hoeft tijdens de wedstrijd geen mondmasker te dragen.
  • Je hoeft geen mondmasker te dragen als je onder de douche staat.
  • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Een wedstrijd kan door een club enkel rechtsgeldig uitgesteld worden omwille van een (vermoedelijke) COVID-besmetting binnen een ploeg:
De voorzitter of secretaris van de betrokken club, met uitdrukkelijke melding van het wedstrijdnummer, neemt contact op met de competitieleiding van het desbetreffende niveau waarin het team aantreedt.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Publiek

    • Indoor publiek is tijdens wedstrijden en trainingen niet meer toegelaten. Jongeren tot en met 17 jaar mogen vergezeld worden door twee meerderjarige begeleiders.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
   We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken
 • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
 • Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Voor alles geldt: blijf je gezond verstand gebruiken.

 • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis, bezoek je behandelde huisarts en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ( spelers, coaches, officials, supporters, ..);
 • Was vaak je handen met water en zeep/handgel, ook voor en na bezoek van je sportlocatie;
 • Gebruik enkel je eigen materialen (handdoeken, drinkbussen, etc.);
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.

Eventuele maatregelen opgelegd door lokale overheden met betrekking tot sportinfrastructuur dienen evenwel te blijven gerespecteerd. De thuisspelende clubs wordt gevraagd om deze ten laatste vier kalenderdagen voor de speeldag (dus op dinsdag voor wedstrijden op zaterdag en zondag, op maandag voor de vrijdagavondwedstrijden) voor de wedstrijd te melden aan de bezoekende clubs.

Het Covid e-mailadres van Volley Belgium is niet meer actief, alle vragen met betrekking tot de nationale competities kunnen gesteld worden via noc-cnr@volleybelgium.be.

Algemene vragen over Corona kunnen nog steeds gesteld worden via corona@volleyvlaanderen.be

Van en naar de sportactiviteit
Het is erg belangrijk dat je op elk moment, de regels rond social distance en mondmaskers volgt. Neem je
toch het openbaar vervoer of deel je een auto met mensen die niet tot jouw nauwe contacten behoren,
dan houd je in de mate van het mogelijke 1.5m afstand en draag je sowieso een mondmasker.

 

Bovenal we willen zo veel als mogelijk onze clubs blijven aanmoedigen te blijven sporten. Algemeen Directeur Geert De Dobbeleer licht verder toe: