VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Om duidelijk te maken wat G-sport nu echt is bekijken we de definitie van Parantee-Psylos. Parantee-Psylos is een G-sportfederatie. Eén van hun taken is het ondersteunen van sportclubs en andere sportfederaties (waaronder Volley Vlaanderen) bij het aanbieden van een G-sport-aanbod:

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan.

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  1. Blinden en slechtzienden
  2. Doven en slechthorenden
  3. Personen met autismespectrumstoornissen
  4. Personen met een fysieke beperking (zonder sportrolstoel)
  5. Personen met een fysieke beperking (met sportrolstoel)
  6. Personen met een psychische kwetsbaarheid
  7. Personen met een verstandelijke beperking

Ook Volley Vlaanderen houdt rekening met deze categorieën en probeert een aanbod te voorzien op ieders maat.

Sporten met een ‘G’ die staat voor:

Geïntegreerd, Goesting, Gelijkwaardig, Gewoon, Gescoord,  Grensverleggend én bovenal Genieten.