VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Clubbezoeken

Onze clubbezoeken

Volley Vlaanderen zet hard in op de ondersteuning en begeleiding van haar clubs. Daarom zijn er 4 clubcoaches in dienst die met de glimlach connectie leggen met de clubs. Onze clubcoaches willen de brug slaan tussen de federatie en de clubs. Hebben jullie ondersteuning nodig op gelijk welk gebied? Dan kan je steeds bij hun terecht om bepaalde uitdagingen te bespreken en/of om een clubbezoek aan te vragen. Zij komen met veel plezier langs in de club om jullie te ondersteunen!

Inschrijven voor een clubbezoek kan via deze button.

Clubbezoek inplannen

Een korte toelichting omtrent de inhoud van de verschillende mogelijkheden kan je hieronder terugvinden.

Clubbezoek 'Federatiewerking' (1.5u tot 2u)

Vraag jij je af wie de clubcoaches nu juist zijn? En wat ze eigenlijk allemaal doen? Misschien ben je ook benieuwd naar welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn? Of welke projecten voor jouw club nu echt interessant zijn? Tijdens dit clubbezoek lichten we dat graag allemaal toe!

We zullen starten met een korte voorstelling van de clubcoaches en wat zij voor jouw club kunnen betekenen. Daarna overlopen we de verschillende projecten die ze vanuit Volley Vlaanderen ondersteunen. Deze projecten kunnen je helpen om in te zetten op kwaliteit en kwantiteit.

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Clubbezoek 'Opstart JSF' (1.5u tot 2u)

Wil je weten waar de jeugdwerking van je club nog progressiemarge heeft? Heb je nood aan nieuwe, externe input of voorbeelden ter inspiratie EN wil je ineens subsidies ontvangen voor het goede werk dat jullie reeds verrichten? Dan is deelnemen aan het JSF een absolute must! Via een clubbezoek ‘Opstarten JSF’ geven we jullie alle nodige info omtrent de inhoud en effectieve deelname aan het Jeugdsportfonds.

Een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen is niet evident en er liggen vele obstakels in de weg. Via het Jeugdsportfonds kan je als club in kaart brengen wat de specifieke uitdagingen voor jouw club zijn en waar de sterke punten en progressiemarge voor jullie club ligt. Via de verschillende labels met verplichte en optionele criteria ontvangen jullie als club niet enkel een financiële return, maar ook een visuele erkenning in de vorm van labels. Op deze manier kunnen jullie inzetten op zelfgekozen domeinen en indien gewenst groeien naar beoogde labels toe.

Deelname aan het Jeugdsportfonds heeft dus meerdere voordelen want zowel de sterke punten van de clubwerking worden weergegeven alsook de potentiële groeimarge die er nog schuilt in de club. Daarboven krijgen jullie in relatie tot het dossier een financiële return.

Via het clubbezoek ‘Opstart JSF’ zullen we van A tot Z het volledige dossier toelichten en eveneens tips & tricks meegeven die een positieve impact hebben op zowel jullie jeugdwerking als het dossier zelf. Een mooie WIN-WIN!

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • Toekomstig dossierbeheerder
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Clubbezoek 'Evaluatie JSF' (2u)

Wil je weten waar jullie jeugdwerking nog progressiemarge heeft? Heb je nood aan nieuwe, externe input of voorbeelden ter inspiratie? Of wil je misschien gewoon weten of jullie dossier nog sterker kan gemaakt worden? Dan is een clubbezoek ‘evaluatie JSF’ een directe meerwaarde.

Een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen is niet evident en er liggen vele obstakels in de weg. Door het in kaart brengen van de specifieke uitdagingen voor jouw club en het bekijken van diverse mogelijkheden krijg je als club vernieuwde inzichten, klein of groot.

Een grondige analyse van het huidige dossier geeft zowel de sterke punten van de clubwerking weer alsook de potentiële groeimarge die er nog schuilt in de club. Vanuit een andere invalshoek(clubextern) en met de verschillende labels als weerspiegeling van jullie waarden worden er nieuwe perspectieven geboden met betrekking tot de jeugdwerking.

Vanuit helikopterperspectief worden alle aspecten in het dossier besproken en wordt in functie van de specifieke clubcontext bekeken welke mogelijkheden er nog zijn in de club. We delen good practices van andere clubs en geven tips & tricks die op een of andere manier een impact kunnen hebben op de kwaliteit van jullie jeugdwerking.

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • Dossierbeheerder
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Clubbezoek 'Opstart beachwerking' (2u)

Willen jullie als club jullie werking naar een hoger niveau tillen? Het hele jaar lang een volleybal aanbod aanbieden? Dan kan dit perfect met de opstart van een beachvolleywerking!

Een beachvolleywerking opstarten kan echter voor heel wat nieuwe uitdagingen zorgen. Hieronder een kleine opsomming:

 • Een (nieuwe) outdoor accommodatie
 • Trainersbeleid in de zomer
 • Een beachvolleyclub opstarten
 • Andere zomerse activiteiten aanbieden

In dit clubbezoek willen we jullie meer info geven over het huidige beachvolley landschap, de meerwaarde van een beachvolleywerking voor de club, maar ook voor de spelers/leden, het project Get Out!-S2BV, het opstarten van een beachvolleyclub, handige tips en tricks en nuttige contacten.

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • (Toekomstig) beachvolleycoördinator
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Twijfelen jullie nog of een beachvolleywerking opstarten iets voor jullie club is? Dan kan dit clubbezoek jullie alvast helpen om een duidelijk beeld te krijgen!

Clubbezoek 'Opstart G-werking' (1u tot 1.5u)

Willen jullie het aanbod van jullie club uitbreiden? Willen jullie als club investeren in volleybal voor iedereen? Dan is een G-werking (=werking voor mensen met een beperking) zeker interessant!

Binnen G-sport zijn er heel wat mogelijkheden maar ook uitdagingen:

 • Je werkt samen met een heel dankbare doelgroep, maar tegelijk is toch wel enige voorkennis over deze doelgroep vereist.
 • Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden voor G-sport, maar waar vind je die nu precies?
 • Wie is de geknipte persoon om een G-ploeg te trainen?
 • Wat zijn de eerste stappen om te zetten indien jullie club een G-werking wil opstarten?

Via het clubbezoek opstart G-werking proberen we jullie antwoorden en oplossingen te geven voor al deze vragen en uitdagingen. We lichten het huidige G-sport landschap toe en leggen uit wat het aanbod is van de federatie, ook de verschillende ondersteuningsvormen komen aan bod.

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Bestuurslid en/of de toekomstige verantwoordelijke voor G-sport binnen het bestuur.
 • (Toekomstige) trainer(s) / begeleider(s) van de G-ploeg

Twijfelen jullie nog of een G-werking wel iets voor jullie club is? Dan kan dit clubbezoek jullie alvast helpen om een duidelijk beeld te krijgen!

Clubbezoek op maat

We bieden ook een clubbezoek op maat aan. Heb je specifieke vragen over onderstaande thema’s? Of heb je zelfs nog andere vragen? Je komt er alles over te weten hieronder.

Trainersondersteuning

Heb je als club moeilijkheden om voldoende trainers te vinden? Of ben je bezig met je trainersbeleid wat te herstructureren? Dan kan dit clubbezoek je zeker verder op weg helpen. 

Tijdens dit clubbezoek werken we samen aan de uitwerking van ideeën die kunnen helpen bij het vinden of rekruteren van trainers. We bespreken de mogelijkheden om intern trainers te vinden en op te leiden of hoe je als club het trainerskorps kan ondersteunen.

We hebben heel wat tips ‘n tricks om te delen tijdens dit clubbezoek, maar willen jouw club ook op weg zetten om een echt trainersbeleid op te zetten.

Wie moet er aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Bezorgt de jaarlijkse zoektocht naar trainers jullie nog grijze haren? Dan kan dit clubbezoek jullie zeker een stukje op weg zetten om een sterk beleid uit te bouwen.

Beleidsplanningsproces

Coming soon

Vrijwilligerswerking

Coming soon

Sponsorwerving

Coming soon

Bestuursstructuur

Coming soon


Samen brainstormen

De clubcoaches gaan tijdens het clubbezoek samen met jou uitdagingen in kaart proberen brengen. Je zal heel wat nuttige tips ‘n tricks meekrijgen om die uitdagingen aan te pakken, maar soms is de input die wij voorzien niet voldoende voor de club. Daarom bekijken we op het einde van het clubbezoek of er interesse is om een brainstormsessie te organiseren. Via een specifieke methodiek challengen we de club om een centraal thema aan te pakken. Dit kan gaan over “Trainerswerking”, “Vrijwilligerswerking” of “Sponsorwerking”.

2.0-setting

We doen dit in een 2.0-setting. Dat betekent dat we aan de slag gaan met alle verschillende stakeholders van de club. Zowel interne als externe belanghebbenden zijn welkom. We brengen 10-12 personen rond de tafel. Dit kunnen bestuurders, ouders, trainers, coördinatoren, spelers en zelfs sponsors of vrijwilligers zijn. Het is belangrijk om een divers publiek te bereiken zodat de clubwerking vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden. Verschillende invalshoeken zorgen immers voor verschillende (en misschien zelfs vernieuwende) ideeën die de clubwerking ten goede kunnen komen.

De outcome

Na de brainstormfase gaan we meteen aan de slag met de verschillende ideeën die geopperd worden. Afhankelijk van de haalbaarheid op korte termijn werken de deelnemers een projectplan uit. Het resultaat is een duidelijke plan van aanpak met doelstellingen en verantwoordelijkheden. De deelnemers zijn op het einde van de avond niet alleen in beweging gekomen, maar hebben met goesting die beweging ingezet. Het interne vlammetje brandt en krijgt dankzij de specifieke plan van aanpak zuurstof om te groeien.