VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Verzekering

VERZEKERINGEN

 

Polis nr. 45.285.014 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.285.028 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.

 

 

 

 

 

De verzekeringsmaatschappij Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

 

Gratis jeugdverzekering -8 jaar

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal voor een -8 jarige maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ competitief lid.

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro) en een lidkaart (0,25 euro), dat komt neer op 3,75 euro in plaats van 6,75 euro. Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is geen extra administratief werk.

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers.

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met aanrekening van verzekering.

Uitbreiding waarborgen verzekeringspolis 45.285.014

Vanaf 1 oktober 2016 worden volgende waarborgen van polis 45.285.014 uitgebreid bij gelijkblijvende premies :

  • afschaffing vrijstelling in de waarborg LO (6,20 EUR per ongeval)
  • tandprothesekosten 250 EUR per tand / max 1.000 EUR per ongeval (ipv 150 EUR/600 EUR)
  • BI/TWO tot 75 jaar ipv 65 jaar
  • niet-RIZIV tot 625 EUR per ongeval (nieuw)

Als individueel lid dus niet aangesloten bij een club maar rechtstreeks bij Volley Vlaanderen, moet bij een ongeval volgende werkwijze gevolgd worden:

  1. vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan hier afgedrukt worden.
  2. verstuur het document naar het secretariaat van Volley Vlaanderen.
  3. het secretariaat van Volley Vlaanderen geeft het ongeval in via het Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het secretariaat van Volley Vlaanderen een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
  4. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias -Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
  5. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Sporters en officiëlen, aangesloten bij Volley Vlaanderen, zijn nu ook verzekerd voor “Hartfalen”
Klik hier voor meer info.

De verzekeringsmaatschappij Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be