VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Raad Van Bestuur

Raad van Bestuur

Deze mandaten zijn onbezoldigd. Er geldt een maximale zittingsperiode van 12 jaar.

Voorzitter Volley Vlaanderen
Jean-Paul
DE BUYSSCHER
055/31.35.91 (T)
voorzitter@volleyvlaanderen.be

Verlenging van het mandaat: 31/03/2017 – 31/03/2021, 31/03/2021 – 31/03/2025.

Start- en einddatum van het mandaat: 22/03/2013 – 31/03/2017.

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018.

Nevenfuncties:

 • Bestuurder Volley Belgium

Vorige mandaten:

 • Bestuurder Raad van Bestuur Vlaamse Volleybalbond 2008-2013
 • Voorzitter KOVV: 2008-2013
 • Ondervoorzitter KOVV: 2004-2008
 • Bestuurder Evo Beach vzw: 2002-2006
 • Voorzitter Evo Ename: 1994-1998

 

Financieel bestuurder Volley Vlaanderen
Luc DECLERCQ

03/766.26.47 (T)
financieel.beheerder@volleyvlaanderen.be

Verlenging van het mandaat: 26/03/2020 – 30/03/2024.

Start- en einddatum van het mandaat: 25/03/2016 – 25/03/2020.

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018.

Nevenfuncties:

 • Bestuurder Volley Belgium
 • Voorzitter SINI-BEACH SINT-NIKLAAS

Vorige mandaten:

 • Bestuurder Raad van Bestuur Vlaamse Volleybalbond vzw 2013-2016
 • Bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur vzw Koninklijke Oost-Vlaamse Volleybalbond (huidige Volley Oost-Vlaanderen):  2013-2016
 • Bestuurder en Financieel Beheerder van de vzw Belgische Volleyballiga: 2011-2014
 • Bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur vzw PNV : 2008-2012

 

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley Antwerpen
Koen VANEYNDE
0478/487728
koen.vaneynde@telenet.be

Start-en einddatum van het mandaat : 28/05/2021 – 28/05/2025

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV : 12 jaar vanaf 28/05/2021

Nevenfuncties :

 • Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley Antwerpen
 • Ondervoorzitter Gewest Antwerpen

Vorige mandaten :

 • Bestuurder Vlaamse Volleybalbond: 2016-2017
 • Verantwoordelijke statuten en reglementen Volley Antwerpen: 2015-2021
 • Bestuurder en secretaris Bravoc Ranst vzw: 2003-2011
 • Bestuurder Woka Wommelgem: 1988-2002

 

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley Limburg
Paul LAGAE
0478/407801
Paul.lagae@skynet.be

Start-en einddatum van het mandaat : 29/11/2019 – 29/11/2023

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV : 12 jaar vanaf 29/11/2019

Nevenfuncties :

 • Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley Limburg

Vorige mandaten :

 • Financieel bestuurder Volley Limburg : 2018-2019
 • Voorzitter landelijke kamer VV-Tuchtraad : 1994-2018
 • Voorzitter nationale klachtencommissie Volley Belgium : 1994-2018

 

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley Oost-Vlaanderen
Dirk COCQUYT
09/374.56.86 (T)
0477/35.33.91 (GSM)
voorzitter@volleyoost-vlaanderen.be

Start- en einddatum van het mandaat: 24/11/2017 – 24/11/2021.

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley Oost-Vlaanderen
 • Ondervoorzitter VC AALTER

Vorige mandaten:

 • Ondervoorzitter en lid van RvB en dagelijks bestuur KOVV: 2008-2016
 • Verantwoordelijke pers en ICT en lid RvB KOVV: 2004-2008

 

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley Vlaams-Brabant
Frank DESMET
02/311.33.03 (T)
0479/29.12.40 (GSM)
fd_vb@outlook.com

Start- en einddatum van het mandaat: 24/11/2017 – 24/11/2021.

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley Vlaams-Brabant vanaf juni 2018
 • Voorzitter Nationale Ontmoetingscommissie Volley Belgium

Vorige mandaten:

 • Voorzitter rvb Vlaams Brabant a.i.: 2017
 • Competitieleider jeugd Vlaams Brabant: 2016-2017
 • Voorzitter Beach commissie Vlaams Brabant: 2015-2017
 • Jeugdcommissie Vlaams Brabant: 2015

 

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley West-Vlaanderen
Johan VAN RIET
050/20.08.69 (T)
johanvanriet@telenet.be

Start- en einddatum van het mandaat: 24/11/2017 – 24/11/2021.

Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley West-Vlaanderen
 • Voorzitter Nationale Beachcommissie Volley Belgium
 • Verantwoordelijke nationale beachtour

Vorige mandaten:

 • Voorzitter Beach commissie: 2012
 • Bestuurder Volley Belgium van 2012-2020
 • Ondervoorzitter Volley Vlaanderen van 2010-2016
 • Competitieleider Volley Vlaanderen van 2000-2004
 • Raad van Bestuur West-Vlaanderen: 1999

 

Ere Voorzitters 

 

 

 

Jef PICARD

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor christelijk kruis png2016

Roger SNEYERS

 

 

 

 

Willy BRUNINX