VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Club Sharing Day

Er is enorm veel expertise bij de volleybalclubs. Deze inzichten vragen om gedeeld en ontdekt te worden. Daarom brengen we alle verschillende stakeholders rond de tafel om specifieke thema’s die door jullie gekozen werden aan te kaarten via rondetafel gesprekken. Nu al geïnteresseerd? Schrijf je hier meteen in!

Zo willen we elkaar inspireren met een open mindset, kunnen we contacten leggen tussen de clubs, zullen successen gedeeld worden en krijgen we inzichten in de toekomst van het volleybal.

We doen dit door uitdagingen te identificeren omtrent een specifiek topic en eerste ideeën te exploreren. Verder wil de federatie de clubs inspireren met sprekers die good practices komen brengen. 

Inspiratiesessies

Doorheen de ochtend brengen we enkele inspiratiesessies. De volledige inhoud hiervan wordt de komende uit de doeken gedaan. We willen de clubs inspireren om nieuwe ideeën toe te passen in de eigen werking. Good practices van andere clubs worden gedeeld, maar op de Marketplace krijgen jullie ook de mogelijkheid om te connecteren met potentiële partners.

12 workshops

Tijdens de rondetafel gesprekken liggen verschillende thema’s op tafel waar de clubs een grote uitdaging in zien: “Een efficiënte clubwerking”, “Onze club in 2030” en “Volleybal is keiplezant”. Er zijn 12 workshops waar telkens gewerkt wordt rond een specifieke uitdaging:

In een eerste ronde krijgen de deelnemers de kans om de uitdaging binnen hun club kort toe te lichten. Tijdens de tweede ronde zullen de clubs samen op zoek gaan naar de oplossingen voor deze uitdagingen door ervaringen en good practices met elkaar te delen. Wil je nog wat meer info omtrent de thema’s en uitdagingen die op tafel komen te liggen? Bekijk hier dan zeker nu de folder.

Inschrijving

Hieronder kan je alvast inschrijven en interesse voor bepaalde thema’s opgeven.

Club Sharing Day

Dankzij Tievolley Tielt kunnen we opnieuw terecht op een unieke locatie. Schrijf je alvast in voor de Club Sharing Day op 7 november in de Kleine zaal van de Europahal!

Waarom?

We willen de clubs een unieke beleving bezorgen. We brengen je in contact met de concullega’s van de clubs uit jouw buurt om samen uitdagingen in kaart te brengen en ze aan te gaan. Samen met zijn verenigingen wil Volley Vlaanderen op die manier werken aan een succesverhaal voor het volleybal in het algemeen. Jouw input is daarbij noodzakelijk en zal ook gewaardeerd worden door de uitdagingen die jullie formuleren te integreren in de werking. Zo proberen we samen jullie challenge weg te werken. Herbeleef de vorige editie hieronder met ook enkele leuke getuigenissen van de deelnemers toen.

Er is heel wat nuttige output gekomen uit de vorige edities. Er zijn talloze uitdagingen in kaart gebracht waar deelnemers ook suggesties gedaan hebben voor de oplossingen op deze challenges. Volley Vlaanderen is hiermee ook aan de slag gegaan en heeft deze ideeën geïntegreerd in het beleidsplan voor de komende periode. Hieronder krijg je daar een overzicht van.