VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Start2Beachvolley 2021: recap

Een terugblik op Start2Beachvolley 2021 door Dries Koekelkoren

Dries Koekelkoren:
Als Beachvolleybalcoördinator van Volley Vlaanderen kijk ik met veel voldoening terug op afgelopen zomer. Het Start2Beachvolley-project ging dit jaar hand in hand met het GET OUT-project dat door de clubcoaches werd uitgerold. Gezamenlijk doel: jongeren motiveren om in beweging te blijven en kennis te laten maken met (beach)volleybal tijdens de coronaperiode waar er enkel outdoor getraind mocht worden.

Net als vorig jaar steunde het project op volgende vier pijlers: oefenstof, trainersmateriaal, infrastructuur en clubwerking.

Oefenstof:

Vorig jaar stelden we een uitgebreide oefenbundel samen vol nuttige oefenstof specifiek voor beachvolleybaltrainingen. Dit jaar hebben we deze bundel aangevuld met informatie over Spikeball, grasvolley en andere slagspelen die dicht in de buurt van het beachvolleybal liggen. Gedurende de Start2Beachvolley-campagne hebben 110 trainers of clubs ingetekend voor deze oefenbundel, maar het bereik zal in werkelijk nog veel hoger liggen aangezien de oefenbundel gratis te downloaden is via de website van Volley Vlaanderen.

Voor aangesloten trainers bij Volley Vlaanderen organiseerden we vier webinars over beachvolleybal. Sprekers waren Tom van Walle, Margot Wiltens, Michiel van der Kuip en ikzelf.

Trainersmateriaal:

Ook dit jaar hebben we speciale pakketten samengesteld tegen voordelige prijzen. Naast de beachpakketten met ballen, sandsocks en dergelijke, werden ook het outdoor- en fysiek-pakket veelvuldig aangekocht. We verdeelden zo’n 50 pakketten aan de clubs. We danken onze partner Trainersmateriaal voor de ondersteuning om iedereen buiten aan het volleyballen te brengen.

Daarnaast was er ook de uitleendienst in samenwerking met Sport Vlaanderen. In normale omstandigheden kunnen clubs beachvolleybalsets uitlenen voor een periode van zes weken. Deze zomer mochten we 30 beachvolleybalsets ter beschikking stellen aan onze clubs voor een periode van vijf maanden! Op die manier konden de clubs over een langere periode outdoor-trainingen en toernooien aanbieden zonder grotere investeringen te moeten doen.

Infrastructuur:

In 2021 werd er een recordaantal aan nieuwe beachterreinen gerealiseerd in Vlaanderen. Meer concreet: er zijn 37 nieuwe terreinen aangelegd en dit verspreid over 14 verschillende locaties. Een ongezien aantal en dat zelfs nog vóór de groepsaankoop in samenwerking met Sport Vlaanderen en ISB gelanceerd is. Deze lancering gebeurt in het najaar van 2021.

Om in de toekomst een beter beeld te krijgen over het aantal terreinen en meer specifiek de activiteiten op deze terreinen, willen we inzetten op het vergaren van data. Op die manier kunnen we de clubs gericht blijven ondersteunen.

Dit jaar heb ik als beachcoördinator 32 clubgesprekken gevoerd. De inhoud van deze interessante gesprekken ging hoofdzakelijk over de aanleg beachinfrastructuur of over de oprichting van een beachclub. Dit gaf de federatie extra input over hoe we de clubs nog specifieker kunnen ondersteunen.

Heeft uw club vragen over deze onderwerpen of extra ondersteuning nodig bij de opstart van een beachwerking mogen jullie een mail sturen naar dries.koekelkoren@volleyvlaanderen.be

Clubwerking:

Dit jaar zijn er zeven nieuwe beachvolleybalclubs opgericht. De clubs of initiatiefnemers hebben we begeleid, startende met een eerste verkennend gesprek, waar nodig hebben we ondersteuning geboden bij de registratieprocedure en uiteindelijk hebben we hen ook bijgestaan met de uitwerking van eerste initiatieven en activiteiten van hun nieuwe club. Deze clubs hebben dus een eigen stamnummer en eigen beachwerking los van een indoorclub. Op vandaag tellen we 20 geregistreerde beachvolleybalclubs. Hiervan willen we op korte termijn graag een aantal ‘good practices’ tonen op de Club Sharing Days.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor onze bestaande indoorclubs om een beachwerking op te starten, zonder de administratieve verplichtingen van het aanmaken van een nieuw stamnummer of beachvolleybalclub. Ook deze clubs kunnen meegenieten van de voordelen voor beachvolleybalclubs en werden ondersteund in hun opbouw van de beachvolleywerking. Er zijn momenteel 28 indoor clubs die hun beachwerking hebben aangegeven in VolleyAdmin2.

Een visueel overzicht van het aantal beachvolleybalclubs en indoorclubs met beachwerking in Vlaanderen wordt mooi weergegeven in onderstaande landkaart.

VV-KAART