VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Beste volleybal fan

De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen boog zich in zijn zitting van 14 december 2021 over de berichten van grensoverschrijdend gedrag en nam volgende beslissingen.:

De federatie zal haar volledige medewerking verlenen aan het lopende onderzoek van het Bondsparket. Het Bondsparket heeft de bevoegdheid om in volledige onafhankelijkheid onder meer elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw te onderzoeken.

Verder wil Volley Vlaanderen  inzetten op het aanbieden van een gezonde én veilige sportomgeving in elke club én op elk niveau. De federatie beklemtoont hierbij dat sinds jaren hiervoor de nodige procedures opgesteld werden en dat indien er een vraag, vermoeden of klacht is over grensoverschrijdend gedrag hiervan melding kan worden gemaakt via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be. Meer info hierover vindt u op:https://old.volleyvlaanderen.be/misbruik-en-geweld/.

  “We willen een goed functionerende organisatie zijn waar iedereen in de beste omstandigheden zijn favoriete sport kan beoefenen. De voorbije jaren werden meerdere belangrijke initiatieven genomen, zoals de oprichting van een ethische commissie en api´s (aanspreekpunt integriteit). 

In het kader van de recente gebeurtenissen, zal de federatie  een verdere optimalisatie nastreven. De resultaten hiervan zullen als basis dienen van eventuele nieuwe maatregelen die volledig ten dienste zullen staan van de opleiding en ontplooiing van al onze atleten, zowel op sportief als op mentaal vlak,” besluit Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen.

Reactie Volley Vlaanderen op Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’

Volley Vlaanderen betreurt de wijze waarop in het Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’ aan de hand van getuigenissen van oud-speelsters een negatief en uiterst eenzijdig beeld wordt geschetst van Gert Vande Broek, sinds 2008 onafgebroken coach van de nationale vrouwenploeg, de Yellow Tigers. In de aflevering van maandag 6 december beschuldigen Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois hem van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Aangezien de programmamakers bij VRT noch de volleybalfederatie noch de andere stafleden van de Yellow Tigers vooraf op de hoogte hebben gebracht of op één of andere manier betrokken hebben bij het totstandkomen van het programma houdt de federatie eraan om langs deze weg te reageren.

 

Vanaf dag één van zijn aanstelling – nu 13 jaar geleden –  is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan. Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich.

 

Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden.

 

Naar aanleiding van de getuigenissen in ‘De prijs van de winnaar’ heeft de federatie de bondscoach om toelichting en context gevraagd. Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek ten allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren en dat hij in dit proces nooit de intentie gehad heeft om iemand persoonlijk te raken.

 

In dat verband vindt Volley Vlaanderen het jammer dat betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken of incidenten waarvan sprake in de uitzending. De federatie heeft daarvoor duidelijke procedures in het leven geroepen, net om de integriteit van elk lid van de federatie te vrijwaren. Wij zullen deze procedures eerstdaags nogmaals helder communiceren naar al onze leden, met duidelijke richtlijnen over wie de aanspreekpunten zijn voor welke problematiek. Ook Gert Vande Broek wenst te benadrukken dat elke speelster en elk staflid bij hem terecht kan voor individuele feedback op welk vlak dan ook, in beide richtingen.

 

De federatie behoudt onverminderd en blijvend het vertrouwen in Gert Vande Broek,” aldus Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen. ‘De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld verenigt is uniek in België, en we hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen. Het feit dat de makers van “De prijs van de winnaar” er bewust voor gekozen hebben om die expertise en ervaring niet aan bod te laten komen en Gert Vande Broek niet als volwaardige stem op te nemen in het programma maar hem pas enkele dagen voor uitzending op de hoogte te brengen van het bestaan ervan, lijkt ons een gemiste kans.

Jean-Paul De Buysscher, voorzitter Volley Vlaanderen

Guy Juwet, voorzitter Volley Belgium

Think Pink Europe en CEV gaan hand in hand tegen borstkanker

De Europese volleybalfederatie CEV en Think Pink Europe gaan samen de strijd aan tegen borstkanker. Dat maakte bezieler Jürgen Vanpraet samen met Geert De Dobbeleer bekend op de Algemene Vergadering van CEV in Katowice.

Elk jaar worden er in Europa meer dan een half miljoen vrouwen getroffen door borstkanker, tevens de meest gediagnostiseerde vorm van kanker. Think Pink Europe is een organisatie die in 2018 werd opgericht en die de strijd tegen borstkanker ondersteunt door over heel Europa verschillende evenementen te organiseren om zo non-profits te voorzien van opleidingsmogelijkheden.

Think Pink Europe en Volley Vlaanderen werkten in 2020 voor het eerst samen tijdens de organisatie van de allereerste Pink Duck Race. Maar liefst 15.000 roze rubberen eendjes werden geadopteerd en te water gelaten in een benefietrace. Het project is zo succesvol dat het internationaal werd opgepikt. De volgende Pink Duck Race vindt plaats op zondag 19 december in Diest. Daarna trekken de 20.000 eendjes naar Braga, Portugal.

De meerderheid van alle volleybalatleten in Europa zijn vrouwen, wat maakt dat volleybal de hoogste vrouwelijke participatiegraad kent van de Europese teamsporten.” Volgens De Dobbeleer. Hij gaat zelfs verder: “De impact op de maatschappij is zo groot dat we als organisatie onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen deze ziekte.”

Voor België treedt voormalig professioneel volleybalster Frauke Dirickx op als ambassadeur. Ook zij voelt zich nauw verbonden met Think Pink Europe. “Ik heb in mijn familie borstkanker van zeer dicht meegemaakt, met gelukkig een goede afloop. Borstkanker komt heel vaak voor en daar moeten vrouwen zich bewust van zijn.  Het is belangrijk dat vrouwen zich regelmatig (laten) controleren om de diagnose zo vroeg mogelijk te kunnen stellen. Ik vind het ook belangrijk dat er steun is voor mensen met kanker, dat ze ergens terecht kunnen met al hun vragen en bezorgdheden en Think Pink Europe speelt daar een heel belangrijke rol in.”

Alles over Think Pink Europe kan je vinden op www.thninkpinkeurope.org

Alle info over de Pink Duck Race in Diest vind je hier: https://pinkduckracebelgium.com/

 

Een terugblik op Start2Beachvolley 2021 door Dries Koekelkoren

Dries Koekelkoren:
Als Beachvolleybalcoördinator van Volley Vlaanderen kijk ik met veel voldoening terug op afgelopen zomer. Het Start2Beachvolley-project ging dit jaar hand in hand met het GET OUT-project dat door de clubcoaches werd uitgerold. Gezamenlijk doel: jongeren motiveren om in beweging te blijven en kennis te laten maken met (beach)volleybal tijdens de coronaperiode waar er enkel outdoor getraind mocht worden.

Net als vorig jaar steunde het project op volgende vier pijlers: oefenstof, trainersmateriaal, infrastructuur en clubwerking.

Oefenstof:

Vorig jaar stelden we een uitgebreide oefenbundel samen vol nuttige oefenstof specifiek voor beachvolleybaltrainingen. Dit jaar hebben we deze bundel aangevuld met informatie over Spikeball, grasvolley en andere slagspelen die dicht in de buurt van het beachvolleybal liggen. Gedurende de Start2Beachvolley-campagne hebben 110 trainers of clubs ingetekend voor deze oefenbundel, maar het bereik zal in werkelijk nog veel hoger liggen aangezien de oefenbundel gratis te downloaden is via de website van Volley Vlaanderen.

Voor aangesloten trainers bij Volley Vlaanderen organiseerden we vier webinars over beachvolleybal. Sprekers waren Tom van Walle, Margot Wiltens, Michiel van der Kuip en ikzelf.

Trainersmateriaal:

Ook dit jaar hebben we speciale pakketten samengesteld tegen voordelige prijzen. Naast de beachpakketten met ballen, sandsocks en dergelijke, werden ook het outdoor- en fysiek-pakket veelvuldig aangekocht. We verdeelden zo’n 50 pakketten aan de clubs. We danken onze partner Trainersmateriaal voor de ondersteuning om iedereen buiten aan het volleyballen te brengen.

Daarnaast was er ook de uitleendienst in samenwerking met Sport Vlaanderen. In normale omstandigheden kunnen clubs beachvolleybalsets uitlenen voor een periode van zes weken. Deze zomer mochten we 30 beachvolleybalsets ter beschikking stellen aan onze clubs voor een periode van vijf maanden! Op die manier konden de clubs over een langere periode outdoor-trainingen en toernooien aanbieden zonder grotere investeringen te moeten doen.

Infrastructuur:

In 2021 werd er een recordaantal aan nieuwe beachterreinen gerealiseerd in Vlaanderen. Meer concreet: er zijn 37 nieuwe terreinen aangelegd en dit verspreid over 14 verschillende locaties. Een ongezien aantal en dat zelfs nog vóór de groepsaankoop in samenwerking met Sport Vlaanderen en ISB gelanceerd is. Deze lancering gebeurt in het najaar van 2021.

Om in de toekomst een beter beeld te krijgen over het aantal terreinen en meer specifiek de activiteiten op deze terreinen, willen we inzetten op het vergaren van data. Op die manier kunnen we de clubs gericht blijven ondersteunen.

Dit jaar heb ik als beachcoördinator 32 clubgesprekken gevoerd. De inhoud van deze interessante gesprekken ging hoofdzakelijk over de aanleg beachinfrastructuur of over de oprichting van een beachclub. Dit gaf de federatie extra input over hoe we de clubs nog specifieker kunnen ondersteunen.

Heeft uw club vragen over deze onderwerpen of extra ondersteuning nodig bij de opstart van een beachwerking mogen jullie een mail sturen naar dries.koekelkoren@volleyvlaanderen.be

Clubwerking:

Dit jaar zijn er zeven nieuwe beachvolleybalclubs opgericht. De clubs of initiatiefnemers hebben we begeleid, startende met een eerste verkennend gesprek, waar nodig hebben we ondersteuning geboden bij de registratieprocedure en uiteindelijk hebben we hen ook bijgestaan met de uitwerking van eerste initiatieven en activiteiten van hun nieuwe club. Deze clubs hebben dus een eigen stamnummer en eigen beachwerking los van een indoorclub. Op vandaag tellen we 20 geregistreerde beachvolleybalclubs. Hiervan willen we op korte termijn graag een aantal ‘good practices’ tonen op de Club Sharing Days.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor onze bestaande indoorclubs om een beachwerking op te starten, zonder de administratieve verplichtingen van het aanmaken van een nieuw stamnummer of beachvolleybalclub. Ook deze clubs kunnen meegenieten van de voordelen voor beachvolleybalclubs en werden ondersteund in hun opbouw van de beachvolleywerking. Er zijn momenteel 28 indoor clubs die hun beachwerking hebben aangegeven in VolleyAdmin2.

Een visueel overzicht van het aantal beachvolleybalclubs en indoorclubs met beachwerking in Vlaanderen wordt mooi weergegeven in onderstaande landkaart.

VV-KAART

TRAINERS INGEVEN IN VOLLEYADMIN VOOR 2021-2022

Alle bevestigingen van vorig seizoen wat betreft de trainers en hun taken en toegewezen ploegen zijn verwijderd. Vanaf nu tot en met ten laatste 1/02/2022 kunnen jullie de huidige situatie aangeven via VolleyAdmin2.  De trainers die dan ingegeven zijn in het systeem EN bevestigd hebben zullen meetellen in het dossier.

Voor een uitgebreide handleiding: STAPPENPLAN TRAINERSBEHEER VOLLEYADMIN2

Welkom Manon!

Ken jij onze nieuwste clubcoach al? Graag stellen wij onze nieuwste collega Manon Gevaert voor, zij zal de functie van clubcoach uitoefenen.  Jammer genoeg nemen we afscheid van Roel Janssen. Hij stapt na twee jaar bij Volley Vlaanderen opnieuw het onderwijs in.  Meer uitleg krijg je van Manon en Roel zelf in onderstaande video. Martijn, bij ons aan de slag als clubcoach sinds maart 2021 vertelt ons daarnaast hoe hij zijn eerste halfjaar bij Volley Vlaanderen beleefde.

Volley Vlaanderen en stad Vilvoorde verankeren topsportinfrastructuur in Vilvoorde

Sport Vlaanderen kent het Euro Volley Center in Vilvoorde 822.850 euro toe voor een grondige renovatie en uitbreiding van de site. Deze gunstige evaluatie van het project laat Volley Vlaanderen, gesteund door de stad Vilvoorde, toe om van het Euro Volley Center ook de komende jaren de thuisbasis van het volleybal te maken. De faciliteiten voor de internationaal geroemde topsportschool volleybal worden verder uitgebreid, en dit zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Daarnaast krijgt ook beachvolleybal als opkomende Olympische sport een prominente plaats op de site. De link met breedtesport en schoolsport is ook zeer aanwezig, wat maakt dat ook de inwoners van Vilvoorde mee gebruik kunnen maken van de site om zelf een wedstrijd beachvolleybal te spelen, hun parkloop in domein Drie Fonteinen af te sluiten met een work-out op de buitenfitness of met hun vereniging of school aan gunstige tarieven de zaal te kunnen huren.

Het totale project is begroot op  1 650 700 euro, waarbij Sport Vlaanderen instaat voor 50% van de investering. Andere partners in het project zijn:

 • Volley Vlaanderen met een eigen inbreng van 400 350 euro
 • Stad Vilvoorde met een subsidie van 300 000 euro, een degressieve borgstelling op 20 jaar van 525 000 euro en de langdurige ter beschikking stelling van de gronden via erfpacht op 66 jaar.
 • Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV) voorziet 125 000 euro voor het internaat van de leerlingen van de topsportschool die schoolgaan in het College.

Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen kijkt alvast uit naar de start van dit nieuwbouw- en renovatieproject.

“Met de steun van de Vlaamse Overheid, Stad Vilvoorde en KOV verankeren we de topsportmogelijkheden in Vilvoorde voor de toekomst. Met dit nieuwbouw-en renovatieproject zorgen we er niet alleen voor dat we in ideale omstandigheden topsporters kunnen ontvangen, maar ook dat alle Vilvoordenaren op hun niveau kunnen sporten in een topsportinfrastructuur. Het Euro Volley Center staat garant voor de topsportopleiding volleybal en huisvest vier teams van de topsportschool Vilvoorde. Om hen nog beter op te leiden als topsporters creëren we met onze partners de nieuwste indoor en outdoor faciliteiten om de toekomst van topsport in Vilvoorde te verzekeren.”

Bekijk hier de videoreportage van RingTV hier: https://www.ringtv.be/sport/euro-volley-center-vilvoorde-krijgt-nieuwe-topsporthal

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie en het zal er deze keer iets anders uitzien.
Voor de volgende 4 jaren willen we de focus meer leggen op de inhoud en de acties die jullie als clubs ondernemen en de koppeling naar een directe return voor iedere club in de vorm van kwaliteitslabels.

 LABELS

De algemene ranking zal verdwijnen. Vanaf nu worden alle criteria geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label.

Het eerste label is het basislabel “Jeugdvriendelijke Volleybalclub”. Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is. Het behalen van het basislabel is een voorwaarde om het uiteindelijke subsidiebedrag uitbetaald te krijgen. (met uitzondering van het eerste jaar van deelname!)

Een tweede label dat behaald kan worden is het “Talentenlabel”. Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext.

Een derde label is het “Volley4All-label”. Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanbod te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders.

Een vierde label dat behaald kan worden is het “Beachlabel”. Clubs die structureel beachtrainingen aanbieden, een beachcoördinator in de club hebben en een jeugdbeachevenement organiseren komen in aanmerking voor dit label.

Een vijfde label is het “G-label”. Dit label richt zicht op het  aanbod dat een club structureel aanbiedt voor mensen met een fysieke of mentale handicap.

 DEADLINES

Een belangrijke wijziging t.o.v. vorig jaar is dat er vanaf nu gewerkt zal worden met 3 deadlines.

 • Deadline 1 (01/11/2020): deelname aan het Jeugdsportfonds bevestigen via VolleyAdmin2 + opgeven dossierbeheerder en Jeugdcoördinator.
  • Via VolleyAdmin2 => tabblad projecten en tabblad trainers.
 • Deadline 2 (01/03/2021): Indienen trainers, beleidsdocumenten, clubdokter, …
  • Trainers via VolleyAdmin2.
  • Andere items via Formsite (zie button + login vorig jaar).
 • Deadline 3 (01/05/2021): Acties en activiteiten.
  • Via Formsite.

CLUBREGLEMENT

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo komen de sterke en de minder sterke aspecten van de jeugdwerking naar boven. Door het implementeren van bepaalde zaken kan de club in de toekomst een nog betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat onrechtstreeks tot een groei van het aantal actieve leden kan zorgen. Daarnaast voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert. Vorig jaar konden we als subsidie van Sport Vlaanderen maar liefst 264.000 euro verdelen over de 182 deelnemende clubs. Klik op onderstaan button voor het volledige clubreglement.

Reglement Jeugdsportfonds 2021

 

DOSSIER

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar. Via onderstaande button krijg je toegang tot je dossier. Heb je problemen met inloggen of neem je voor de eerste maal deel aan het Jeugdsportfonds neem dan contact op met onze clubcoaches: clubcoach@volleyvlaanderen.be

Online formulier JSF 2021

 

STAPPENPLAN

Graag een overzicht van de verschillende stappen? Klik op onderstaande button voor een stappenplan met een chronologisch overzicht van de criteria per deadline.

Stappenplan

 

ONDERSTEUNING

Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs hierin zo goed mogelijk bijstaan. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om één van de clubcoaches te contacteren! Wil je voor de eerste maal deelnemen of twijfel je om deel te nemen, neem dan zeker contact op, wij helpen je op weg!

Via onderstaand filmpje krijgen jullie een korte toelichting van het Jeugdsportfonds en de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

 

Samen de ecologische voetafdruk verkleinen

Elk jaar belandt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan. Dit plastic wordt niet afgebroken. We willen als Volley Vlaanderen ons steentje bijdragen en alle clubs stimuleren tot het overgaan naar herbruikbare waterflessen en dit te verkiezen boven plastic flessen.

Sinds 2012 geldt in Vlaanderen het Materialendecreet voor duurzaam materialenbeheer.

Bij dat decreet hoort een uitvoeringsbesluit, het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Zo werd de verplichting geschrapt om bij wedstrijden de ploegen te voorzien van flessen water, in gesloten (geen glas) verpakking (*) zoals aangegeven in CR Volley Belgium art.4.2. (RvB VB 16/01/2020)

(*) … Dus in plastic.

Twee opties zijn mogelijk:

– De organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet beide teams van de vooropgestelde hoeveelheid water zoals omschreven in het competitiereglement.

– De ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende club geeft de mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem.

Even wat duiding bij het drinkbussen-verhaal:

  • De nieuwe “VLAREMA”-wetgeving die van toepassing is vanaf 01-01-2020 bevat een aantal regels die onder meer het gebruik van wegverpakkingen betreffen. Een van de gevolgen van die nieuwe regelgeving is dat bepaalde gemeentes en steden zelfs in hun sportaccommodatie het gebruik van wegwerpflessen verbieden. Ook het gebruik van petflessen voor drinkwater voor teams tijdens de wedstrijden is in bepaalde sporthallen verboden. De sporthallen waar zulks een verbod geldt, stellen wel drinkwater ter beschikking onder vorm van een drinkfontein of reservoirs zoals bijvoorbeeld van Sipwell.
  • In het competitiereglement van Volley Vlaanderen staat volgende verplichting voor de thuisploeg: “Min. 6 flessen (reserven) en min. 12 flessen (hoofdwedstrijd) water van 1,5 l in gesloten verpakking (geen glas), te overhandigen aan de bezoekers voor het begin van de wedstrijd”. Zoals eerder gemeld, is het voor bepaalde clubs door een gemeentelijk verbod niet langer mogelijk om aan deze verplichting te voldoen gezien ze immers niet met petflessen in de zaal mogen. Dit betekent dat zij omwille van dat verbod niet langer de opgelegde verplichting kunnen uitvoeren.
  • Door de competitieverantwoordelijke van Volley Belgium werd daarom een aanpassing van het reglement doorgevoerd. Deze aanpassing werd ook door Volley Vlaanderen overgenomen. De verplichting voor de thuisploeg om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft evenwel van toepassing. Indien de thuisploeg onderworpen is aan het voornoemd gemeentelijk/stedelijk verbod, dan kan ze geen plastic flessen aanbieden. De oplossing bestaat er bijgevolg in dat de bezoekende ploeg drinkbussen meebrengt die ze kan vullen aan de drinkfontein/reservoir
  • Deze aanpassing is dus geen direct gevolg van een initiatief van de federatie, maar wel een gevolg van de nieuwe VLAREMA-wetgeving en de toepassing ervan door bepaalde gemeenten/steden.

Samengevat:

  • De verplichting om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft van toepassing
  • We niet geconfronteerd wordt met een gemeentelijk verbod op wegwerpverpakkingen: het gebruik van de klassieke petflessen blijft 
  • Wie wel te maken krijgt met een gemeentelijk verbod: wel drinkwater voorzien, maar best drinkbus mee te brengen door de bezoekende spelers

Net zoals de voorbije jaren wil Volley Vlaanderen de clubs belonen die investeren in hun jeugdwerking. Vandaar lanceren we het ‘Jeugdsportfonds 2020’ en vanaf heden kunnen de clubs zich engageren om deel te nemen aan het project. In grote lijnen is het project hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn ook enkele kleine aanpassingen gedaan. We hebben de wijzigingen t.o.v. vorig jaar apart gebundeld in dit document. Om het voor de clubs administratief nog eenvoudiger te maken zullen een aantal criteria niet meer moeten worden ingevuld. Deze criteria zullen automatisch of later aan de hand van gegevens van Volley Vlaanderen ingevuld worden door de clubcoaches. Het volledige reglement is terug te vinden via onderstaande button.

BUTTON

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar.

BUTTON

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst kunnen werkpunten aangetoond worden. Door het wegwerken van obstakels in de toekomst kan de club een betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat betreft jeugdopleiding. Ten tweede zal dit onrechtstreeks leiden tot een groei van het actieve ledenaantal. Tot slot voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert.
Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs zo goed mogelijk bijstaan en biedt u dan ook de mogelijkheid om contact op te nemen met onderstaande clubcoaches. Indien u dit wenst, zullen zij trachten uw club bij te staan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen op het Jeugdsportfonds.

—–

Tot slot kan je als club deze visual (klik hier of op visual) en onderstaande tekst (of een eigen variant) publiceren op de website en/of sociale media. Op die manier zullen alle leden en buitenstaanders weten dat de club veel belang hecht aan de kwaliteit van de jeugdwerking.
“Het jeugdsportfonds is terug, wij doen weer mee! Met deze tool kunnen wij onze jeugdwerking analyseren en verbeteren. Aangezien de jeugd de toekomst is zetten we als club volop in op onze jeugdwerking. Met onze deelname aan het Jeugdsportfonds kunnen we ook dit jaar een kwalitatieve jeugdwerking garanderen! Op deze manier kunnen we blijven groeien en verbeteren om onze jeugd alle kansen te geven!”
—–
Roel Janssen:  roel.janssen@volleyvlaanderen.be
Nieuwe personeelsleden bij Volley Vlaanderen

 

Vanaf augustus start Dieter Smets als coördinator digitale marketing en sociale media. Eén maand later versterkt Volley Vlaanderen zich opnieuw door de komst van Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh. Deze laatste twee zullen als voltijdse clubcoaches de Vlaamse clubs ondersteunen en begeleiden in hun werking.

 

“Met de aanwerving van deze drie extra krachten zetten we opnieuw een belangrijke stap,” aldus algemeen directeur Geert De Dobbeleer. “We willen enerzijds meer inzetten op onze  communicatie  en we willen onze clubs met zo veel mogelijk expertise adviseren en begeleiden. Zo treden Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh in dienst bij Volley Vlaanderen vanaf 1 september. Zij nemen samen met de huidige clubcoaches, Stefaan De Brabandere, Wim Backaert en Joeri Van de Wiele de verantwoordelijkheid over het diverse projecten zoals start2volley, het jeugdsportfonds, Volley@School, recreatie en G-Volley… “In een ideale wereld bezoeken we elk van de meer dan 400 Vlaamse clubs minstens een keer per jaar. Ondanks ons enthousiasme was dat met de huidige bezetting niet mogelijk. Met deze aanstellingen zijn we zeker dat we onze clubs nog beter zullen kunnen begeleiden.”

 

Eén maand eerder, op 1 augustus, start Dieter Smets als digitaal strateeg. Zijn job bestaat uit het zichtbaar maken van het werk van Volley Vlaanderen en van al onze nationale ploegen in de digitale wereld. “Gezien het succes en de vele tornooien van onze nationale ploegen konden we op dit vlak niet achterblijven. Door onze communicatie te professionaliseren mikken we er op om volleybal nog populairder te maken,” aldus De Dobbeleer.

 

 

Bio

Roel Janssen (37) was (jeugd)trainer en is jeugdcoördinator bij Sparvoc Lanaken-Briegden. Hij is bachelor LO-biologie in Lanaken.

 

Ann Vanwittenbergh (25) is master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Als trainer en coach in het volleybal verdiende ze haar strepen onder andere bij Lizards Lubbeek en Haasrode Leuven.

 

Dieter Smets (25) studeerde in 2019 af als bachelor Cross Media Management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij liep eerder al stage bij Volley Vlaanderen voor digitale media en communicatie. Als speler en coach is hij gelinkt aan Kapellen. 

Ook dit jaar beloont Volley Vlaanderen zijn volleybalclubs met een kwalitatieve jeugdwerking. In samenwerking met Sport Vlaanderen zal er  gaat de federatie maar liefst  €264 000 verdelen onder de 182 clubs die deelnamen aan het Jeugdsportfonds 2019. Dat zijn 8 clubs meer dan vorig jaar.  Met deze 182 clubs bereiken we bijna 81% van al onze jeugdleden! De federatie zet in op de administratieve lastenverlaging en streeft er naar om de het opstellen van het subsidiedossier zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit resulteert in een toename van het aantal kleinere clubs die deelnemen. Het zijn deze clubs die mee de basis vormen voor de successen die behaald worden.

Het behalen van een ster is een erkenning van de Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Clubs kunnen maximaal 5 sterren halen. De top 10 van de clubs met de meest kwalitatieve opleiding ziet er als volgt uit: 

De kwaliteit van de jeugdwerking wordt geanalyseerd aan de hand van criteria die belangrijk zijn voor de opleiding van de jeugd. We merken dat de kwaliteit van de opleiding bij de Vlaamse volleybalclubs in de lift zit. Bovendien is er een sterke stijging in het aantal jeugdleden. De volledige ranking kan je terugvinden via deze link.

KILOMETERVERGOEDING VANAF 01 JULI 2018

 – Km vergoeding: 0,35 Euro/km

Kampioenen

Proficiat aan onze kampioenen uit de hoogste afdeling: Asterix AVO Beveren en Noliko Maaseik!

BERICHT NSC

Beste collega’s,

Tijd voor wat informatie !

 • Op donderdag 26 april 2018 werd Toon Sorgeloos door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als nieuwe bondsprocureur van het Volley Belgium Bondsparket;
 • Op donderdag 26 april 2018 werd Arturo Di Giacomo door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als ad interim NSC-voorzitter.

Met sportieve groeten,

Arturo Di Giacomo – voorzitter a.i. NSC
Kurt Mariën – voorzitter LSC
Christian Didembourg – voorzitter CFA

28.04.2018

BERICHT LSC

Beste Collega Federaal Scheidsrechter,

Gezien de recente wijzigingen LSC, waaromtrent jullie reeds een mail ontvingen, willen we jullie via dit schrijven volgende zaken reeds meedelen:

 • Tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 21 augustus 2017 werd Kurt Mariën aangesteld als voorzitter a.i. LSC en dit tot de aanstelling van een definitieve voorzitter, hetgeen is voorzien tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 22/09/2017;
 • Gezien er naar volgend seizoen geen ingrijpende reglementswijzigingen zijn aan de IVS, wordt ervoor geopteerd om de startvergaderingen voor de federale scheidsrechters, voorzien voor 13 en 15 september 2017, naar een later tijdstip te verplaatsen;
 • De nieuwe data voor de vormingsvergaderingen zullen later worden gecommuniceerd. Tijdens deze vergaderingen zullen we jullie tevens verder informeren omtrent de toekomstige werking LSC.

Alvast willen we jullie nu reeds een fantastisch seizoen 2017-2018 toewensen!

Met sportieve groeten,

Namens de LSC,

Kurt Mariën – voorzitter a.i. LSC

02.09.2017

29ste Volleyproms – 27 april 2017

 

Speelster van het jaar:

 1. Britt Herbots (Asterix AVO Beveren) – 204 ptn
 2. Lore Gillis (VC Oudegem) – 92 ptn
 3. Lisa Neyt (VDK Gent Dames) – 36 ptn

Speler van het jaar:

 1. Hendrik Tuerlinckx (Knack Roeselare) – 126 ptn
 2. Jolan Cox (Topvolley Callant Antwerpen) – 63 ptn
 3. Kamil Rychlicki (Noliko Maaseik) – 48 ptn

 

Rookie van het jaar – Vrouwen:

 1. Laure Flament  (VDK Gent Dames)
 2. Celine Van Gestel (Asterix AVO Beveren)
 3. Silke Van Avermaet (Asterix AVO Beveren)

Rookie van het jaar – Mannen:

 1. Simon Peeters (Topvolley Callant Antwerpen)
 2. Lou Kindt (Lindemans Aalst)
 3. Thomas Pardon (Volley Haasrode Leuven)

 

Coach van het jaar – vrouwen:

 1. Gert Vande Broek (Asterix AVO Beveren) – 190 ptn
 2. Sacha Koulberg (VC Oudegem) – 132 ptn
 3. Kris Vansnick (Asterix AVO Beveren) – 76 ptn

Coach van het jaar – mannen:

 1. Emile Rousseaux (Knack Roeselare) – 168 ptn
 2. Johan Devoghel (Lindemans Aalst) – 130 ptn
 3. Daniel Castellani (Noliko Maaseik) – 107 ptn

 

Scheidsrechter van het jaar:

 1. Arturo Di Giacomo
 2. Wim Cambré
 3. Koen Luts

 

 

 

 

 

Trekking Vlaamse Beker 2017-2018

 

INSCHRIJVING 2016-2017

Inschrijvingsformulieren kan je online invullen vanaf 17 mei tot en met 31 mei 2016

16.05.2016

NOTITIES OP ELEKTRONISCH WEDSTRIJDBLAD

Bij het gebruik van het elektronisch wedstrijdblad, is het mogelijk om voor en tijdens de wedstrijd over te schakelen naar het tabblad ‘Comment’ om de nodige opmerkingen te noteren in het vak met dezelfde naam (Comment).

Aan het einde van de wedstrijd bij het laatste punt van de match wordt er een geel venster geopend om de wedstrijd goed te keuren en af te sluiten.

Weet, wanneer je naar diezelfde knop gaat (Comment), dat je in het vak opmerking nog altijd opmerkingen kan noteren. (in geval van voorbehoud – kwetsuren – e.a.)

Als je de notities hebt ingeschreven dan kan je het wedstrijdblad alsnog goedkeuren en afsluiten.

Een andere tip is verschillende notities van elkaar te scheiden door… /…

Indien je een return invoegt lijkt dit in orde op het computerscherm maar op de afgedrukte versie staat alles aaneen, en wordt dit onduidelijk.

22.10.2015

OVERLIJDEN DIRK VAN SPEYBROECK

Langs deze weg betuigen wij ons medelijden bij het overlijden van Dirk Van Speybroeck, vader van scheidsrechter Peter Van Speybroeck.

Link naar overlijdensbericht

 

13.10.2015

Ranking Vlaams Beachkampioenschap

vrouwen

INSCHRIJVING SCHEIDSRECHTERS 2015-2016

Vanaf heden tot uiterlijk 30 mei 2015 kan een scheidsrechter inschrijven via zijn persoonlijke login.

07.05.2015

 

Controle invallerswedstrijden in volleyvlaanderen competitie

Graag jullie aandacht, en voor toepassing van onderstaand uittreksel uit het landelijk competitiereglement

6. Wedstrijdleiding

6.1. Scheidsrechters

De hoofdwedstrijd in 1ste en 2de  divisie heren wordt geleid door een 1ste en mogelijk een 2de  scheidsrechter.

De hoofdwedstrijd in 1ste  en 2de  divisie dames wordt geleid door een 1ste  scheidsrechter aangeduid door de L.S.C.

De invallerswedstrijd wordt geleid door een gelegenheidsscheidsrechter (aangesloten lid bij de vvb) aangeduid door de thuisploeg.

De 1ste  scheidsrechter van de hoofdwedstrijd noteert (en handtekent) op het wedstrijdblad van de invallerswedstrijd of deze wedstrijd is gespeeld en dit volgens de regels van art.3.3.3.

Indien de scheidsrechter (van de reservewedstrijd) is aangeduid door de LSC is dit niet nodig.

05.02.2015

Clublijsten AIF ploegen

ALLE AIF clubs zullen op vrijdag 16/01/2015 een nieuwe spelerslijst ontvangen.
Deze lijsten moeten door de clubs uitgeprint worden en worden verplicht gebruikt vanaf 16 januari.
Lijsten ouder dan 16/1/2015 mogen niet meer gebruikt worden.
Indien de nieuwe spelerslijst ontbreekt zal de scheidsrechter de datum noteren (op het wedstrijdblad) van de aangeboden spelerslijst.
Dank voor jullie medewerking.