VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Lid worden?
Wens je aan te sluiten bij een volleybalclub?

 

Vanaf 1 juni zal de aansluitingsprocedure volledig digitaal verlopen. Het zal dus niet meer nodig zijn om het aansluitingsformulier met de post naar Volley Vlaanderen te sturen.

Via de club waar je wenst aan te sluiten, zal je een link ontvangen voor deze digitale aansluiting.

Handleiding aansluitingsprocedure

 

 

Daarnaast zal vanaf 1 juni de medische validatie volledig worden losgekoppeld van de aansluiting. Het zal dus als nieuw lid van een club niet nodig zijn om je medisch te laten valideren als je wilt starten met volleyballen. Dit komt er na een advies van de medische commissie van Volley Vlaanderen.

Wel zullen leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zich medisch moeten laten valideren in het jaar dat ze 14 en 18 worden. De leden zullen hiervoor een mail krijgen met meer info. Ze zullen op controle moeten gaan bij een erkende sportarts waar er onder meer een ECG zal worden genomen. De federatie volgt ook hier het advies van de medische commissie.

We hechten veel belang aan medisch verantwoord sporten. Met deze maatregel zijn we ervan overtuigd dat iedereen met een gerust hart zijn favoriete sport kan beoefenen.

De club zal midden januari op de hoogte gebracht worden welke leden in dat jaar 14 en 18  jaar oud worden en op controle moeten. De erkende artsen hebben toegang tot VolleyAdmin2 zodat Volley Vlaanderen en de club kunnen zien welke leden medisch in orde zijn.

Gratis jeugdverzekering -8 jaar

Voor een -8 jarige zal maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ competitief lid.

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro). Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is geen extra administratief werk.

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers.

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met aanrekening van verzekering.

Wens je aan te sluiten bij de federatie als individueel lid ?

 

Vul al je gegevens in via deze link en stort het lidgeld van €29,50 op rekeningnummer BE16 7370 0185 5874 met vermelding “individueel lidmaatschap + naam”

 

Nieuwe functionaliteit beschikbaar in VolleyAdmin2

Een lid vult zijn/haar gegevens in via het online aansluitingsformulier.  Deze aanvraag komt binnen bij de club in VolleyAdmin2.  Alvorens de secretaris de aanvraag doorstuurt naar Volley Vlaanderen, heeft hij/zij nu de mogelijkheid om aan te vinken dat het gaat om een aansluiting voor komend seizoen. Wanneer dit wordt aangevinkt en de aanvraag wordt doorgestuurd naar Volley Vlaanderen, komt ze binnen bij Volley Vlaanderen maar wordt ze in afwachting gehouden voor aansluiting naar het komende seizoen.