VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Jeugdsportfonds


Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie! Net als vorige editie werken we deze editie met kwalitaitslabels. We willen de focus leggen op de inhoud en de acties die jullie als club ondernemen.

De doelstelling van het jeugdsportfonds is de kwaliteit van de jeugdwerking in de volleybalclubs te verhogen en dat bijgevolg meer jeugd zich aansluit bij uw volleybalclub. Via een puntensysteem worden de inhoudelijke criteria rechtstreeks gekoppeld aan de subsidies die de clubs kunnen verdienen. Het project wordt gesteund door Sport Vlaanderen.

Labels

Alle criteria wordt geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label. 

Door te werken met labels willen we alle clubs stimuleren om hun clubwerking en clubvisie te analyseren en hierin gericht te bepalen waar de club op zal inzetten. Waarvoor staat de club en welke labels weerspiegelen deze visie? Op deze manier zal iedere club die gericht werkt rond bepaalde accenten en de vooropgestelde, verplichte items behaalt, ook een directe return hebben in de vorm van 1 of meerdere labels. Dit in overeenstemming met de mogelijkheden die de club heeft en de keuzes die de club hierin maakt.

Het harde werk zal op deze manier niet verdwijnen in het grote geheel, maar resulteren in een visuele weerspiegeling en erkenning van de sterke punten van elke club.

 

Deadlines

Er wordt gewerkt met 3 deadlines:

 • Deadline 1 (01/11/2021): deelname aan het Jeugdsportfonds bevestigen via VolleyAdmin2 + opgeven dossierbeheerder en Jeugdcoördinator.
  • Via VolleyAdmin2 => tabblad projecten en tabblad trainers.
 • Deadline 2 (01/02/2022): Indienen trainers, beleidsdocumenten, clubdokter, …
  • Trainers via VolleyAdmin2.
  • Andere items via Formsite (zie link+ login vorig jaar).
 • Deadline 3 (01/05/2022): Acties en activiteiten.
  • Via Formsite.

Voordelen aan deelname

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee:

 1. De sterke en de minder sterke aspecten van de jeugdwerking komen naar boven. Door het implementeren van bepaalde zaken kan de club in de toekomst een nog betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat onrechtstreeks tot een groei van het aantal actieve leden kan zorgen.
 2. Daarnaast voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert. Vorig jaar konden we als subsidie van Sport Vlaanderen maar liefst 249.000 euro verdelen over de 205 deelnemende clubs.

Wil jij met je volleybalclub deelnemen aan het Jeugdsportfonds? Bekijk dan zeker onderstaand reglement en schrijf je tijdig in!

Reglement JSF 2022

Belangrijk! Ingeven trainers in VolleyAdmin

Alle bevestigingen van vorig seizoen wat betreft de trainers, hun taken en toegewezen ploegen zijn verwijderd. Vanaf nu tot en met ten laatste 1/02/2022 kunnen jullie de huidige situatie aangeven via VolleyAdmin2.  De trainers die dan ingegeven én bevestigd zijn in het systeem zullen meetellen in het dossier.

Meer uitleg?

 

Bekijk daarnaast het filmpje van onze oud-clubcoach Roel Janssen met een uitgebreide uitleg van het reglement.

Zit je nog met vragen of wil je weten hou je jouw dossier als club nog verder kan versterken?  Onze clubcoaches zijn beschikbaar om via een clubbezoek (digitaal of fysiek) jullie verder te helpen.
Een clubbezoek aanvragen kan door een mailtje te sturen naar clubcoach@volleyvlaanderen.be of via onderstaande button.

Clubbezoek

 

TRAINERS INGEVEN IN VOLLEYADMIN VOOR 2021-2022

Alle bevestigingen van vorig seizoen wat betreft de trainers en hun taken en toegewezen ploegen zijn verwijderd. Vanaf nu tot en met ten laatste 1/02/2022 kunnen jullie de huidige situatie aangeven via VolleyAdmin2.  De trainers die dan ingegeven zijn in het systeem EN bevestigd hebben zullen meetellen in het dossier.

Voor een uitgebreide handleiding: STAPPENPLAN TRAINERSBEHEER VOLLEYADMIN2