VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Digitale Lidkaart

Invoering digitale lidkaarten

Volley Vlaanderen zet reeds geruime tijd in op het verlagen van onze ecologische voetafdruk, administratieve lastenverlaging voor de clubs en digitalisering.

Een eerste grote stap werd al genomen met de invoering van VolleySpike ter vervanging van het papieren wedstrijdblad.

De volgende stap in dit digitaliseringsproces is zoals eerder aangekondigd het vervangen van de papieren lidkaarten door digitale versies.  Vanaf het huidige seizoen 2021-2022 zullen er geen papieren lidkaarten meer verstuurd worden maar worden deze digitaal ter beschikking gesteld via VolleyAdmin2.

Dit houdt verschillende voordelen in, zowel voor de clubs als voor de leden:

  • Clubs en leden beschikken sneller over hun lidkaarten want deze moeten niet meer per post worden opgestuurd. Zodra een lid aangesloten is bij Volley Vlaanderen, is zijn/haar lidkaart meteen ter beschikking in VolleyAdmin2 en dit zowel voor de club als voor het lid zelf.
  • Wanneer iets gewijzigd wordt aan een lid wat vermeld staat op zijn/haar lidkaart, staat meteen de meest recente versie van de lidkaart in VolleyAdmin2 (vb. wijziging van speler naar niet-speler, toevoeging van een coachlicentie, …).
  • Een lid kan zijn/haar lidkaart downloaden op de smartphone zodat hij/zij deze steeds mee heeft, ook wanneer er geen internetverbinding is.
  • Clubs kunnen de lidkaarten van hun leden downloaden op de tablet waarop VolleySpike wordt gebruikt. Zo hebben ze deze mee op de wedstrijd, ook wanneer er geen internetverbinding is.
  • Clubs moeten geen lidkaarten meer terugsturen naar Volley Vlaanderen (vb. bij transfer, schrapping, …)
  • Een club hoeft geen duplicaten meer aan te vragen.

 

We begrijpen dat dit een ingrijpende verandering is en maakten daarom enkele video’s ter verduidelijking.

 

Hoe kan ik als lid mijn lidkaart vinden en downloaden?

“Clubs” -> “Mijn lidkaarten” -> “Kaart downloaden”

 

Wat zijn de mogelijkheden als voorzitter of secretaris om de lidkaarten van mijn leden te downloaden?

kaart van 1 lid: “Ledenbeheer” -> “Lijst leden” -> download knopje in de laatste kolom “Lidkaart” bij het lid

Kaarten van alle leden van de club: “Ledenbeheer” -> “Lijst leden” -> download knopje in het kolomhoofd naast de titel “Lidkaart”

kaarten van een ploeg: “Inschrijvingen” -> “Ploegen” -> download knopje in de laatste kolom “Lidkaart” bij de ploeg

 

Waar vind ik als coach mijn coachlicentie?

“Clubs” -> “Mijn lidkaarten” -> “Kaart downloaden”

Er is geen aparte kaart voor de coachlicentie.  Het niveau van de coachlicentie staat mee vermeld op de gewone lidkaart.

 

Wat te doen op een wedstrijd?

De foto’s van de leden verschijnen mee in VolleySpike.  De scheidsrechter kan dus de controle van de spelers/speelsters doen met behulp van de tablet.

We raden de clubs aan om steeds een download van de lidkaarten mee te hebben op de tablet waarop VolleySpike gebruikt wordt.  In geval VolleySpike onverwacht niet zou werken, kunnen toch de lidkaarten aan de scheidsrechter getoond worden. Daarnaast kan het ook van pas komen dat elk lid de eigen lidkaart ook op de smartphone heeft gedownload.

In geval VolleySpike niet zou werken en de club geen lidkaarten kan tonen, blijft het uiteraard de verantwoordelijkheid van de club om geen leden op te stellen die niet aangesloten of niet speelgerechtigd zijn.  Controles hierop kunnen nadien gebeuren door de competitieleiding.

We hopen hiermee de nodige duidelijkheid te hebben gebracht.  Indien je toch nog een vraag hebt betreffende de digitale lidkaarten, kan je die steeds stellen via info@volleyvlaanderen.be