VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Competitiehervorming

NATIONALE COMPETITIEHERVORMING

2020-2021

 

De competitiehervorming werd opgezet in de schoot van Volley Belgium en heeft tot doel het creëren van het ruime kader waarin in België volleybal zal gespeeld worden.

De hieronder voorgestelde structuur is enkel de structuur voor de nationaal spelende reeksen. De competitie-hervorming werd beslist in overleg met de verantwoordelijken voor competitie in FVWB (Federation Volley Wallonie-Bruxelles) en Volley Vlaanderen. Deze hervorming werd voorgesteld aan de raden van bestuur van beide vleugels en hier ook goedgekeurd.

De beide vleugels verzorgen autonoom de communicatie binnen de eigen vleugel met betrekking tot de hervorming vanaf niveau 5 en volgende.

Intenties van deze hervorming

 • Verhogen van het niveau van al onze competities door beperking van het aantal ploegen en met een intensere samenwerking tussen beide vleugels.
 • Terug invoeren van de piramidevorm (meer ploegen op nationaal niveau dan in de regio’s)
  • Verhogen van het aantal reeksen bij de vrouwen gelet onevenwicht in ledenaantallen (verhouding in ledenaantal 30% Heren-70% Dames).
  • Herstellen piramide op regionaal niveau (provincies): te weinig ploegen bij de mannen, te veel ploegen bij de vrouwen
 • Optimalisatie van de reeksafdelingen rekening houdende met reistijden en afstanden voor de clubs.

Na de volledige implementatie van de hervorming ziet de competitiestructuur er als volgt uit (identieke structuur voor zowel de heren als de dames).

Concreet:

 • Niveaus 1 tot en met 4 zijn nationale niveaus m.a.w. een mengeling van Vlaamse en Waalse ploegen. Dit betekent dat zowel de huidige landelijke als de nationale competitie geïntegreerd zullen worden.
 • Vanaf niveau 5 wordt de organisatie toevertrouwd aan de beide vleugels (bij Volley Vlaanderen zijn dat de provinciale reeksen)
 • Reservewedstrijden komen niet voor in de niveaus 1 tem 3 en worden enkel vanaf niveau 4 gespeeld.
 • Voor het seizoen 2019-2020 worden er reeds enkele beperkte wijzigingen aangebracht om de overgang te vergemakkelijken:
  • Volley Belgium: huidige 1ste nationale heren: van 12 naar 16 teams om het seizoen 2020 – 2021 met 24 te kunnen starten. Zij spelen in twee poules en in twee delen.
  • FVWB: heren niveau 5 (huidige Nat 3): gaat van 2×12 teams naar 3×10 teams
  • FVWB: dames niveau 4 (huidige Nat 2): gaat van 1×12 teams naar 2×10 teams
 • De hervorming zal gespreid worden over meerdere seizoenen. De specifieke stijgen- en dalenregeling zal vòòr inschrijving van het nieuwe seizoen opgenomen worden in het nieuwe competitiereglement.
  • Bij de heren is gepland om de volledige hervorming af te ronden tegen begin seizoen 2020 – 2021
  • Bij de dames zal de uitrol één jaar extra in beslag nemen en zal de hervorming een einde nemen in seizoen 2021 – 2022
 • Als basisregel geldt dat, ongeacht het niveau, de kampioen steeds verplicht stijgt naar het hogere niveau, op voorwaarde dat deze ploeg voldoet aan de normen van de hogere reeks.
 • De uitgewerkte regeling houdt geen rekening met eventuele fusies of stopzettingen van clubs in één of andere reeks. Derhalve houdt de raad van bestuur Volley Belgium zich het recht om, in functie van eventuele stopzettingen of fusies, de voorgestelde regeling aan te passen en de hervorming zo mogelijk te versnellen.

 

Belangrijke info:

De hervorming betekent een zeer grondige wijziging van de competitiestructuur maar is tegelijk een noodzaak om verder te kunnen groeien binnen het geheel van het volleyballandschap. De raden van bestuur van Volley Belgium, FVWB en Volley Vlaanderen wensen een zo vlot mogelijke overgangsfase te realiseren zonder echter het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.

Een gelijkschakeling van reglementen, homologatievoorwaarden en financiële kosten in de verschillende nationale reeksen is een essentiële basisvoorwaarde. Het is de bekommernis van alle federaties om dit, in het belang van onze clubs, met de minste impact te kunnen doen.