VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Zonder net

Hier vind je een overzicht van leuke materialen en spelen die je kan gebruiken als je geen net ter beschikking hebt. Stuk voor stuk kunnen ze dienen als een opstap naar volleybal. De regels van ieder spel staan telkens kort uitgelegd. Er zijn echter ook verschillende mogelijkheden om andere wedstrijdvormen of oefeningen mee te spelen.

Laat je creativiteit maar de vrije loop!

Tot slot geven we ook enkele mogelijkheden mee waar je het materiaal kan aankopen. Veel van deze materialen zitten echter ook in onze promopakketten of kan je ook nog via andere websites/winkels vinden.

INDIACA

Wat is Indiaca?

Indiaca is een sport die veel gelijkenis vertoont met volleybal. De ‘bal’ kan men echter het best vergelijken met een grote badmintonshuttle, hoewel de indiaciapluim met de vlakke hand wordt geslagen.

Wat zijn de regels van Indiaca?

De indiaciapluim wordt in het spel gebracht doordat een speler de pluim vanuit de opslagplaats in het veld van de tegenstander slaat. In principe wordt er gespeeld op een speelveld met daartussen een net, maar varianten zonder net (of een improvisatienet) kunnen evenzeer!

De spelers van de tegenpartij proberen nu de pluim, zonder dat deze de grond raakt, terug te slaan. Ieder team mag de pluim maximaal drie keer met de hand of arm (tot de elleboog) aanraken voordat deze wordt teruggeslagen. Er wordt gespeeld voor punten, alleen het team dat de opslag heeft, kan punten halen. Een team scoort één punt als de pluim in de speelhelft van de tegenstander de grond (binnen de lijnen) raakt, of doordat tegenspelers een fout maken. Voordat het scorende team mag opslaan (serveren) dient het kloksgewijs één plaats te roteren.

Waar kan ik Indiacapluimen kopen?

Optie 1 Optie 2 Optie 3

 


BAGGARONE

Wat is baggarone?

Baggarone is een volleybalspel waarbij er 1 tegen 1 of 2 tegen 2 rechtstreeks onderhands over het net wordt gespeeld op een volleybalveld (veld eventueel aangepast aan het niveau).

Door de snelheid van handelen en het competitie-element is dit een hele leuke vorm die bij elke leeftijd aanslaat. Bovendien zijn er heel wat aanpassingsmogelijkheden om het voor iedereen interessant te maken. Zo kan je afbouwen door vangcontacten of een extra bots in te voeren en uitbreiden door het veld groter te maken of een extra (slag)contact toe te voegen.

 


MUURKE KLOP

Wat is muurke klop?

De meeste mensen kennen muurke klop (of  kaatsbal, muurbal, smashen, knokken, …) nog wel van op de speelplaats. Het doel van het spel is om een bal met één hand via een bots op de grond tegen een muur te kaatsen. De spelers doen dit in een voorafbepaalde volgorde en mogen de bal hooguit één keer op de grond laten botsen alvorens te slaan. Zo wordt er doorgespeeld totdat iemand uitvalt omwille van een foutieve slag, of omdat hij of zij simpelweg niet meer bij de bal kan. De speler die uiteindelijk als laatste overblijft is de winnaar en mag als eerste opslaan bij het volgende spelletje!

Wat zijn de regels van muurke klop?

https://muurkeklop.be/spelregels

 


VUISTBAL

Wat is vuistbal?

Vuistbal is een balsport waarbij punten gemaakt worden door het ander team tot fouten te dwingen bij het aannemen of terugspelen van de bal. Vuistbal wordt standaard gespeeld met een team van 5 personen. De bal wordt van achter de opslaglijn opgeslagen door met de vuist naar de overkant te spelen. De tegenpartij moet de bal in maximum 3 contacten — met vuist, onder- of bovenarm — terugspelen.

Wat zijn de regels van vuistbal?

http://bfa-vuistbal.be/regels/

 


BONNIEBAL

Wat is bonniebal?

Bonniebal is een volleybalvariant waarbij je twee tegen twee speelt. In plaats van een net is er een (hard) matje of een vierkant op de grond waarop je telkens moet spelen. Na de opslag op de mat heeft de tegenstander maximaal 3 contacten op terug op de mat te spelen. Wanneer de bal na het matje op de grond botst, maak je een punt. De bal mag echter geen 2 keer na elkaar op het matje botsen.

Ook hier zijn er heel veel varianten mogelijk. Zowel in het aantal spelers, als in het aantal en soort contacten kan je variëren. Bovendien kan je op voorhand afspreken of de bal enkel rechtdoor gespeeld mag worden, of helemaal rond. Dit laatste biedt een leuke extra uitdaging aan de spelers en geeft veel dynamiek aan het spel.

 


TCHOUKBAL

Wat is tchoukbal?

Het wordt gespeeld met een bal en een frame met opgespannen elastisch net als doel. Het kan gespeeld worden met één doel, maar meestal wordt met twee doelen gespeeld. Het speelveld is rechthoekig, er wordt gespeeld met twee teams van 7 tot 9 spelers.

Een team kan scoren door de bal van buiten een cirkel om het doel tegen het doel te werpen en zo terug te laten stuiten dat de tegenstander hem niet kan vangen, maar de bal wel binnen het veld terugkomt. Soms wordt als extra eis aangehouden dat de bal weer door een medespeler moet worden gevangen. Als het spel twee doelen kent, moet de bal eerst in een middenvak worden gebracht alvorens opnieuw kan worden gescoord. Het is heel eenvoudig om volleybalaspecten toe te voegen. Zo kan het passenspel uitgevoerd worden met volleybalcontacten of kan er afgesproken worden dat er enkel gescoord kan worden met een smash(worp).

Waar kan ik tchouken kopen?

  • Promopakket
  • Andere