VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Info vrijwilligers

http://www.vrijwilligerswerk.be/

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers : bedragen vanaf januari 2022

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding dat aan vrijwilligers mag toegekend worden :

 • Het dagplafond zal 36,84 euro mogen zijn.
 • Het jaarplafond zal 1.473,37 euro mogen bedragen

Het is mogelijk de forfaitaire vergoeding te combineren met terugbetaling van de reële vervoerkosten en dit voor maximum 2000 km per jaar per vrijwilliger (max. € 0,37/km vanaf 01/07/2021 t.e.m. 30/06/2022)

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

Maximumbedrag onkostenvergoeding voor vrijwilligers in sport.

Grensbedrag forfaitaire onkostenvergoeding.
Vrijwilligerswerk is onbezoldigd. Echter, de kosten die de vrijwilliger maakt, kunnen worden vergoed.
Er zijn 2 mogelijkheden:

 • of alle kosten kunnen bewezen worden en dan geldt er geen beperking;
 • of de organisatie betaalt de vrijwilliger een forfaitaire onkostenvergoeding die het plafond van 1.4473,37 EUR op jaarbasis niet mag overschrijden.

Dit jaarplafond wordt met ingang van 1 januari 2021 tot 2.600,16 EUR opgetrokken voor volgende 3 categorieën van vrijwilligers:

 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • de nachtoppas, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Op de verhoging van dit jaarlijks kostenplafond gelden 2 uitzonderingen:

 • Geen cumul met verenigingswerk.
  Het jaarlijks kostenplafond blijft beperkt tot 1.473,37 EUR voor de vrijwilliger die, in de periode waarin hij vrijwilligerswerk levert, voor dezelfde organisatie onbelast bijklust via verenigingswerk.
  Let wel: deze combinatie is enkel mogelijk indien de vrijwilliger geen enkele onkostenvergoeding krijgt voor zijn vrijwilligerswerk.
 • Voor de sportsector: geen cumul met uitkering
  Het beperkt plafond blijft ook van toepassing op de vrijwilligers die behoren tot de eerste categorie (sportsector), én die, in de periode van hun vrijwilligerswerk een sociale zekerheidsuitkering of leefloon ontvangen.

Bron: Belgisch Staatsblad – publicatie – Omzendbrief nr. 683 van 12 juni 2020

Zie ook op de website van de overheid

Ficheverplichting voor verplaatsingskosten vrijwilligers

De vergoedingen voor de terugbetaling van verplaatsingskosten aan vrijwilligers voor maximaal 2000 km per jaar en de forfaitaire vergoeding voor de terugbetaling van andere kosten waarvan de dag- en jaargrens niet worden overschreden, moeten niet op een fiche 281 worden vermeld.

De belastingdienst die bevoegd is voor de schuldenaar van die vergoedingen kan, in het kader van zijn onderzoeks- of controleopdracht, die schuldenaar evenwel verplichten om per jaar een nominatieve lijst met vermelding van de uitgekeerde vergoedingen (zowel voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten als van de andere kosten) per verkrijger voor te leggen.