VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Bestedingsmogelijkheden

Bestedingsmogelijkheden

Er worden financiële bewijsstukken gevraagd aan de clubs. Deze bewijsstukken moeten voldoen aan één van de onderstaande criteria om aanvaard te worden. Van elk van deze financiële bewijsstukken moeten zowel facturen als betalingsbewijzen (bankuitreksels) overgemaakt worden en het moeten facturen betreffen van het kalenderjaar 2021!

Infrastructuur en promotie

 • Huur accommodatie sportzaal
 • Huur en aankoop sportmateriaal
 • Aanmaak en aankoop promotiemateriaal
 • Drukkosten van flyers, infobrochures,…
 • Onkosten website

Vergoeding/verloning

Dit mogen enkel officiële vergoedingen [1] zijn van:

 • Prestaties via het vervangende statuut van het huidige ‘verenigingswerk’
 • Sporttechnische begeleiders van de jeugdploegen
 • Lesgevers
 • Externe experten om talenten te begeleiden

Opleidingen, bijscholingen en clinics

 • VTS-opleidingen
 • Start2Volley-clinics
 • Andere erkende clinics
 • Bijscholingen in het kader van jeugdwerking

Extra’s om de jeugdwerking uit te bouwen

 • Onkosten voor deelname aan internationale jeugdtornooien
 • Onkosten voor ondersteuningssessies door experten

De financiële bewijsstukken moeten binnen één van de bovenstaande categorieën passen, alsook van toepassing zijn op de jeugdwerking. Dit is dus tot 18 jaar. Bovendien moeten het officieel betaalde vergoedingen zijn met bankuittreksels als betaalbewijs. Tot slot moeten de activiteiten binnen het kalenderjaar 2021 vallen. De bewijsstukken mogen bezorgd worden op het adres clubcoach@volleyvlaanderen.be. Bij vragen omtrent deze financiële stukken neemt u ook best contact op met één van de clubcoaches via het algemeen e-mail adres: clubcoach@volleyvlaanderen.be.

Ongeldige bestedingsmogelijkheden

 • Niet-officiële kostenvergoedingen
 • Betalingen van drank, eten, overnachting,…
 • Sportkledij/wedstrijdkledij
[1] De gegevens en facturen die in het kader van het Jeugdsportfonds worden doorgestuurd zijn strikt vertrouwelijk en dienen enkel ter inzage voor Sport Vlaanderen.