VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Start
btn_becometrainerclub startenbtn_becomeref
btn_evcbtn_evcbtn_topvolleybelgiumbtn_belgiumbeachvolley

Sport Vlaanderen lanceert opnieuw de Sportspurt. Vlaanderen zet de inhaalbeweging onverminderd verder en investeert fors meer in sportinfrastructuur. Naast de bestaande middelen verkreeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts extra investeringsimpulsen, zodat we deze regeerperiode € 185 miljoen kunnen investeren in sportinfrastructuur. Veel extra geld voor de bouw of renovatie van sporthallen, sportpistes en zwembaden, maar ook voor groepsaankopen zoals nu, beachterreinen!

Droomde je als club altijd al van eigen beachvolleyterreintjes? Dan is dit het moment om jullie kans te grijpen en in te tekenen op de groepsaankoop. Dankzij de Sportspurt kan er zo aan voordeliger tarief infrastructuur aangelegd worden en kan je gedurende een heel jaar geconnecteerd blijven met je leden.

Ook Dries Koekelkoren, beachvolleycoördinator van Volley Vlaanderen is vol lof over deze groepsaankoop: “Vorige zomer zagen we al een opmars aan beachvolleyterreinen. Ik ben als coördinator voor Volley Vlaanderen verheugd om te zien dat ook de Vlaamse Regering wil investeren in outdoor sporten. Het aantal beachvolleyballers in Vlaanderen gaat in stijgende lijn en dat ze nu de mogelijkheid hebben om op meer locaties te kunnen spelen doet me veel plezier. Ik hoop dat er veel clubs hieraan zullen deelnemen om hun leden via beachvolley te kunnen samenbrengen in de zomermaanden.”

Alles over de groepsaankoop beachterreinen lees je op de website van Sport Vlaanderen

 

Download hier de tijdlijn

Beste volleybal fan

De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen boog zich in zijn zitting van 14 december 2021 over de berichten van grensoverschrijdend gedrag en nam volgende beslissingen.:

De federatie zal haar volledige medewerking verlenen aan het lopende onderzoek van het Bondsparket. Het Bondsparket heeft de bevoegdheid om in volledige onafhankelijkheid onder meer elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw te onderzoeken.

Verder wil Volley Vlaanderen  inzetten op het aanbieden van een gezonde én veilige sportomgeving in elke club én op elk niveau. De federatie beklemtoont hierbij dat sinds jaren hiervoor de nodige procedures opgesteld werden en dat indien er een vraag, vermoeden of klacht is over grensoverschrijdend gedrag hiervan melding kan worden gemaakt via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be. Meer info hierover vindt u op:https://old.volleyvlaanderen.be/misbruik-en-geweld/.

  “We willen een goed functionerende organisatie zijn waar iedereen in de beste omstandigheden zijn favoriete sport kan beoefenen. De voorbije jaren werden meerdere belangrijke initiatieven genomen, zoals de oprichting van een ethische commissie en api´s (aanspreekpunt integriteit). 

In het kader van de recente gebeurtenissen, zal de federatie  een verdere optimalisatie nastreven. De resultaten hiervan zullen als basis dienen van eventuele nieuwe maatregelen die volledig ten dienste zullen staan van de opleiding en ontplooiing van al onze atleten, zowel op sportief als op mentaal vlak,” besluit Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen.

Reactie Volley Vlaanderen op Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’

Volley Vlaanderen betreurt de wijze waarop in het Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’ aan de hand van getuigenissen van oud-speelsters een negatief en uiterst eenzijdig beeld wordt geschetst van Gert Vande Broek, sinds 2008 onafgebroken coach van de nationale vrouwenploeg, de Yellow Tigers. In de aflevering van maandag 6 december beschuldigen Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois hem van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Aangezien de programmamakers bij VRT noch de volleybalfederatie noch de andere stafleden van de Yellow Tigers vooraf op de hoogte hebben gebracht of op één of andere manier betrokken hebben bij het totstandkomen van het programma houdt de federatie eraan om langs deze weg te reageren.

 

Vanaf dag één van zijn aanstelling – nu 13 jaar geleden –  is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan. Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich.

 

Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden.

 

Naar aanleiding van de getuigenissen in ‘De prijs van de winnaar’ heeft de federatie de bondscoach om toelichting en context gevraagd. Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek ten allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren en dat hij in dit proces nooit de intentie gehad heeft om iemand persoonlijk te raken.

 

In dat verband vindt Volley Vlaanderen het jammer dat betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken of incidenten waarvan sprake in de uitzending. De federatie heeft daarvoor duidelijke procedures in het leven geroepen, net om de integriteit van elk lid van de federatie te vrijwaren. Wij zullen deze procedures eerstdaags nogmaals helder communiceren naar al onze leden, met duidelijke richtlijnen over wie de aanspreekpunten zijn voor welke problematiek. Ook Gert Vande Broek wenst te benadrukken dat elke speelster en elk staflid bij hem terecht kan voor individuele feedback op welk vlak dan ook, in beide richtingen.

 

De federatie behoudt onverminderd en blijvend het vertrouwen in Gert Vande Broek,” aldus Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen. ‘De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld verenigt is uniek in België, en we hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen. Het feit dat de makers van “De prijs van de winnaar” er bewust voor gekozen hebben om die expertise en ervaring niet aan bod te laten komen en Gert Vande Broek niet als volwaardige stem op te nemen in het programma maar hem pas enkele dagen voor uitzending op de hoogte te brengen van het bestaan ervan, lijkt ons een gemiste kans.

Jean-Paul De Buysscher, voorzitter Volley Vlaanderen

Guy Juwet, voorzitter Volley Belgium

Corona update

Het Coronavirus grijpt om zich heen. Het heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven, maar zeker ook op onze sport en de daaraan gekoppelde clubwerking. Volley Vlaanderen wil zijn clubs en leden zo goed mogelijk blijven ondersteunen in deze periode. Hier behandelen we alle thema’s die aan bod komen tijdens deze Coronapandemie.

Corona-updates

Volleyball4All: Europese landen wisselen volleybalexpertise uit

De nieuwste samenwerking tussen de volleybalfederaties van België, Nederland, Noorwegen, Slovenië en Tsjechië heet Volleyball4All en kadert in het Europese Erasmus+ project. De verschillende projectverantwoordelijken kwamen van 8 tot 11 oktober voor het eerst fysiek samen in Papendal, het trainingscenter van de Nederlandse federatie te Arnhem.

“Volleyball4All heeft als doel om het volleybal te ontwikkelen door in te zetten op inspiratie, participatie, educatie en inclusie, dit in combinatie met de creatie van een sterk EU-netwerk.” vertelt Kristof De Loose, projectleider voor Volley Vlaanderen. “Het doel van deze eerste fysieke ontmoeting was om tijdens enkele praktijksessies elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen. Er werd oefenstof voor de jongste sporters uitgewisseld, wij met Volley Vlaanderen brachten bijvoorbeeld een sessie over hoe je op een creatieve manier met divers materiaal oefeningen voor alle leeftijden op het volleybalveld kon aanbieden.” De groep bezocht ook een aantal Nederlandse initiatieven waaronder de Volleybalspeeltuin en het Cool Moves toernooi.

Zoals de projectnaam aangeeft ligt de focus op de ontwikkeling van een volleybalaanbod voor iedereen. Ook G-volley en volleybal op schoolniveau komen aan bod. Een volgend ontmoetingsmoment wordt gepland in het voorjaar van 2022, al vinden er elke maand online bijeenkomsten plaats om Volleyball4All in Europa verder te ontwikkelen.

Think Pink Europe en CEV gaan hand in hand tegen borstkanker

De Europese volleybalfederatie CEV en Think Pink Europe gaan samen de strijd aan tegen borstkanker. Dat maakte bezieler Jürgen Vanpraet samen met Geert De Dobbeleer bekend op de Algemene Vergadering van CEV in Katowice.

Elk jaar worden er in Europa meer dan een half miljoen vrouwen getroffen door borstkanker, tevens de meest gediagnostiseerde vorm van kanker. Think Pink Europe is een organisatie die in 2018 werd opgericht en die de strijd tegen borstkanker ondersteunt door over heel Europa verschillende evenementen te organiseren om zo non-profits te voorzien van opleidingsmogelijkheden.

Think Pink Europe en Volley Vlaanderen werkten in 2020 voor het eerst samen tijdens de organisatie van de allereerste Pink Duck Race. Maar liefst 15.000 roze rubberen eendjes werden geadopteerd en te water gelaten in een benefietrace. Het project is zo succesvol dat het internationaal werd opgepikt. De volgende Pink Duck Race vindt plaats op zondag 19 december in Diest. Daarna trekken de 20.000 eendjes naar Braga, Portugal.

De meerderheid van alle volleybalatleten in Europa zijn vrouwen, wat maakt dat volleybal de hoogste vrouwelijke participatiegraad kent van de Europese teamsporten.” Volgens De Dobbeleer. Hij gaat zelfs verder: “De impact op de maatschappij is zo groot dat we als organisatie onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen deze ziekte.”

Voor België treedt voormalig professioneel volleybalster Frauke Dirickx op als ambassadeur. Ook zij voelt zich nauw verbonden met Think Pink Europe. “Ik heb in mijn familie borstkanker van zeer dicht meegemaakt, met gelukkig een goede afloop. Borstkanker komt heel vaak voor en daar moeten vrouwen zich bewust van zijn.  Het is belangrijk dat vrouwen zich regelmatig (laten) controleren om de diagnose zo vroeg mogelijk te kunnen stellen. Ik vind het ook belangrijk dat er steun is voor mensen met kanker, dat ze ergens terecht kunnen met al hun vragen en bezorgdheden en Think Pink Europe speelt daar een heel belangrijke rol in.”

Alles over Think Pink Europe kan je vinden op www.thninkpinkeurope.org

Alle info over de Pink Duck Race in Diest vind je hier: https://pinkduckracebelgium.com/

 

Digitale lidkaart downloaden

Volley Vlaanderen zet reeds geruime tijd in op het verlagen van onze ecologische voetafdruk, administratieve lastenverlaging voor de clubs en digitalisering.

Een eerste grote stap werd al genomen met de invoering van VolleySpike ter vervanging van het papieren wedstrijdblad.

De volgende stap in dit digitaliseringsproces is zoals eerder aangekondigd het vervangen van de papieren lidkaarten door digitale versies.  Vanaf het huidige seizoen 2021-2022 zullen er geen papieren lidkaarten meer verstuurd worden maar worden deze digitaal ter beschikking gesteld via VolleyAdmin2.

Klik hier om naar het stappenplan en de instructievideo’s te gaan.

Volley Vlaanderen en stad Vilvoorde verankeren topsportinfrastructuur in Vilvoorde

Sport Vlaanderen kent het Euro Volley Center in Vilvoorde 822.850 euro toe voor een grondige renovatie en uitbreiding van de site. Deze gunstige evaluatie van het project laat Volley Vlaanderen, gesteund door de stad Vilvoorde, toe om van het Euro Volley Center ook de komende jaren de thuisbasis van het volleybal te maken. De faciliteiten voor de internationaal geroemde topsportschool volleybal worden verder uitgebreid, en dit zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Daarnaast krijgt ook beachvolleybal als opkomende Olympische sport een prominente plaats op de site. De link met breedtesport en schoolsport is ook zeer aanwezig, wat maakt dat ook de inwoners van Vilvoorde mee gebruik kunnen maken van de site om zelf een wedstrijd beachvolleybal te spelen, hun parkloop in domein Drie Fonteinen af te sluiten met een work-out op de buitenfitness of met hun vereniging of school aan gunstige tarieven de zaal te kunnen huren.

Het totale project is begroot op  1 650 700 euro, waarbij Sport Vlaanderen instaat voor 50% van de investering. Andere partners in het project zijn:

 • Volley Vlaanderen met een eigen inbreng van 400 350 euro
 • Stad Vilvoorde met een subsidie van 300 000 euro, een degressieve borgstelling op 20 jaar van 525 000 euro en de langdurige ter beschikking stelling van de gronden via erfpacht op 66 jaar.
 • Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV) voorziet 125 000 euro voor het internaat van de leerlingen van de topsportschool die schoolgaan in het College.

Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen kijkt alvast uit naar de start van dit nieuwbouw- en renovatieproject.

“Met de steun van de Vlaamse Overheid, Stad Vilvoorde en KOV verankeren we de topsportmogelijkheden in Vilvoorde voor de toekomst. Met dit nieuwbouw-en renovatieproject zorgen we er niet alleen voor dat we in ideale omstandigheden topsporters kunnen ontvangen, maar ook dat alle Vilvoordenaren op hun niveau kunnen sporten in een topsportinfrastructuur. Het Euro Volley Center staat garant voor de topsportopleiding volleybal en huisvest vier teams van de topsportschool Vilvoorde. Om hen nog beter op te leiden als topsporters creëren we met onze partners de nieuwste indoor en outdoor faciliteiten om de toekomst van topsport in Vilvoorde te verzekeren.”

Bekijk hier de videoreportage van RingTV hier: https://www.ringtv.be/sport/euro-volley-center-vilvoorde-krijgt-nieuwe-topsporthal

Volleybal en Virtual Reality? Het kan!

Zowel sport als technologie blijft zich elke dag verder ontwikkelen. Professionele E-sport competities worden opgestart, bewegingsanalyses en wedstrijdanalyses worden alsmaar gedetailleerder dankzij specifieke programma’s. Maar kunnen we technologie ook gebruiken om onze skills in trainingsvormen te optimaliseren? Live²Sports gelooft van wel en ontwikkelde een VR-game dat zich focust op volleybalbewegingen. Kanaal Z maakte er een nieuwsitem van en dat kan u hier herbekijken.

Tien miljoen euro voor Vlaamse sportclubs

Volley Vlaanderen mag uitpakken met een uitzonderlijke primeur.

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra corona-subsidie toekennen. De steun is voorzien voor de sportclubs die via het project jeugdsport: Jeugdsportfonds, subsidies ontvangen hebben in 2020. De sportclubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie.

De Vlaamse Regering stelt, op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, een nieuw steunpakket van 10 miljoen euro ter beschikking voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen voortzetten:
– Jeugdsportclubs (max. 7,4 miljoen euro)
– Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (max. 2,6 miljoen euro)
Voor beide types clubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

Jeugdsportclubs
De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die vorig jaar (2020) in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport, en dit ten laatste 60 kalenderdagen na de ontvangst van de subsidie. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. De sportfederatie kan dus niet zelf beslissen hoeveel subsidie elke club ontvangt.

Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet
Maximaal 2,6 miljoen euro kan worden toegekend aan profsportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Het gaat om sportclubs (aangesloten bij de Vlaamse unisportfederatie) die deelnamen aan een competitie die valt onder de uitzondering in het federale ministerieel besluit op vlak van “professionele sportieve wedstrijden”: de hoogste klasse van volleybal, basketbal, hockey, voetbal en handbal (BENE-liga heren). Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg en bleven kosten doorlopen.

Deze sportclubs mogen maximaal een jaaromzet van 5 miljoen euro hebben om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel. De sportclub moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021 ten opzichte van het sportseizoen 2019-2020. Omzetdaling wordt gedefinieerd als: de daling van de omzet, exclusief de btw en (indien gewenst, zie hieronder) exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, in een periode van minimaal negen maanden gerelateerd aan het sportseizoen 2020-2021 van de sportfederatie in kwestie. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019-2020. Voor sportclubs die nog niet gestart waren in de voormelde referentieperiode, wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Voor de bepaling van de omzetdaling (hierboven) maakt de sportclub de keuze of ze de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden ofwel geen van beide in mindering brengt. Deze keuze geldt ook voor de bepaling van de omzet.

De subsidie aan de sportclub bedraagt 10% van de omzet in de referentieperiode, exclusief de btw en desgevallend exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, met een maximum van 150.000 euro. De corona gerelateerde subsidies die de sportclubs al van het agentschap Innoveren en Ondernemen hebben ontvangen, worden in mindering gebracht van het maximale bedrag van 150.000 euro aan subsidie dat de sportclub kan ontvangen.


De regelgeving is goedgekeurd, maar treedt in werking na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. We moeten dus daarop nog even wachten.

58 Vlaamse sportfederaties, 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sporters lanceren open brief aan Overlegcomité en GEMS

Beste leden van het Overlegcomité,
Beste experten,

De sportclubs en -federaties zitten op hun tandvlees. Leden haken af, eisen hun lidgeld terug of willen volgend seizoen geen lidgeld meer betalen. Een deel van de 300.000 vrijwilligers, de broodnodige helpende handen die onze clubs draaiende houden, zegt zijn of haar geliefde club vaarwel. Scheidsrechters en trainers stellen hun eigen jarenlange engagement in vraag. We vragen op het volgende Overlegcomité een belangrijke houvast voor de 20.000 Vlaamse sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen. Haal ons eindelijk van de reservebank. Een exitplan voor corona is niet compleet zonder een prominente plaats voor sport.

Collectieve mentale dip

Elke dag of week een vaste sportafspraak geeft mensen een fysieke én mentale boost. Maar wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven, UGent en VUB naar de impact van corona op ons welzijn, is duidelijk: 55% van de jongeren sport of beweegt minder sinds de start van de pandemie. 75% van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid. Niet kunnen sporten in groepsverband zorgt voor de collectieve mentale dip waar we ons nu in bevinden.

We begrijpen dat jullie andere sectoren belangrijker vinden in de relance. Ook wij gaan graag terug een pint drinken op het terras of een voorstelling bijwonen in het theater. Maar sporten zorgt toch ook voor heel wat voordelen voor de maatschappij? Het Britse Journal of Sports Medicine zette het enkele weken geleden nog extra in de verf: covid-patiënten die niet of nauwelijks sport beoefenden, lopen een veel groter risico om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ze belanden ook vaker op intensieve zorgen en de kans dat ze sterven ligt gevoelig hoger. Ook onze eigen Steven Van Gucht trok vorige week aan de alarmbel in de kranten: “Patiënten die tijdens de derde golf in het ziekenhuis belanden, zijn jonger en kampen vaker met overgewicht”, luidden de koppen.

Waarop wachten jullie dan nog? Waarom blijven jullie de sportsector stiefmoederlijk behandelen? Waarom komen wij helemaal achteraan in de rij van sectoren die mogen heropenen? Wij willen en kunnen een belangrijk deel van de oplossing zijn.

De sportsector heeft een duidelijk plan klaar om herop te starten. Eén dat niet alleen unaniem gedragen wordt door alle sportfederaties en clubs in ons land, maar dat ook de virologen afklopten en gesteund wordt door de Vereniging van sport- en keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen. De experten zijn het met ons eens: voor tennis, kajak, paardrijden, golf, zeilen en vele andere buitensporten zouden we opnieuw veilig en voor alle leeftijden wedstrijden kunnen organiseren. En ook voor indoorsporten zoals badminton, de vechtsporten, fitness en volleybal zijn perfect contactloze trainingen mogelijk. De clubs wachten tot jullie eindelijk een duidelijke beslissing nemen over de concrete richtlijnen en ventilatienormen die ze moeten volgen.

Kleine lesjes van het leven

Vergeet ook niet dat kinderen, jongeren én volwassenen in hun sportclub de kleine lesjes van het leven leren: verantwoordelijkheid opnemen, samen werken naar een doel, strategisch denken, leren winnen en verliezen. Dat soort onderwijs krijg je niet zomaar in een cursus op school, maar is een noodzakelijke aanvulling op de vaardigheden die in de klas ontwikkeld worden.

We vragen ons af waarom de politieke actoren 1,4 miljoen Vlamingen al sinds het overlegcomité op 5 februari – ondertussen 3 maanden en 7 overlegcomités geleden – telkens opnieuw teleurstellen. Het voelt alsof we tijdens de coronaversoepelingen van het veld gestuurd zijn, zonder dat we een kans kregen om ons tussen de lijnen te bewijzen. Onze oproep is duidelijk: via een opstart van alle outdoorsporten voor alle leeftijden, van alle competities buiten en een duidelijk perspectief voor de indoorsporten, willen wij actief deelnemen aan de relance.
Ondertekend door:

Vlaamse Sportfederatie
Gezond Sporten Vlaanderen
Vereniging van Sport- en Keuringsartsen
Risicovechtsportplatform
Fitnessbe.Vlaanderen

En de sportfederaties:

Badminton Vlaanderen
Basketbal Vlaanderen
Boogsport Vlaanderen
Cricket Vlaanderen
Cycling Vlaanderen
Danssport Vlaanderen
Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen
FROS Multisport Vlaanderen
Gezinssport Vlaanderen
Golf Vlaanderen
Gymfed
Judo Vlaanderen
KAVVV & FEDES
Klim- En Bergsportfederatie
Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse Liga
Landelijke Rijverenigingen
Motorsport Vlaanderen
OKRA-SPORT +
Orienteering Vlaanderen
Paardensport Vlaanderen
Parantee-Psylos
Peddelsport Vlaanderen
Rugby Vlaanderen
Skate Vlaanderen
Sneeuwsport Vlaanderen
Sporta-Federatie
Sportievak
Squash Vlaanderen
S-Sport // Recreas
Taekwondo Vlaanderen
Tennis Vlaanderen
Triatlon Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga
Vlaamse Baseball En Softball Liga
Vlaamse Boogsport Federatie “Liggende Wip”
Vlaamse Handbal Vereniging
Vlaamse Hockey Liga
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
Vlaamse Karate Federatie
Vlaamse Kickboks, Muaythai En Mixed Martial Arts Organisatie
Vlaamse Organisatie Voor Internationale Volkssporten
Vlaamse Reddingsfederatie
Vlaamse Roeiliga
Vlaamse Schaatsunie
Vlaamse Schermbond
Vlaamse Schietsportkoepel
Vlaamse Tafeltennisliga
Vlaamse Traditionele Sporten
Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaamse Wielrijdersbond
Vlaamse Wushu Federatie
Vlaamse Zwemfederatie
Voetbal Vlaanderen
Volley Vlaanderen
Wandelsport Vlaanderen
Waterski & Wakeboard Vlaanderen
Wind En Watersport Vlaanderen

Volley Proms 2021

De eerste volledige live uitzending en alle winnaars van de Volley Proms 2021 kan u op deze pagina raadplegen.

Er is enorm veel expertise bij de volleybalclubs. Deze inzichten vragen om gedeeld en ontdekt te worden. Daarom brengen we alle verschillende stakeholders rond de tafel om specifieke thema’s die door jullie gekozen werden aan te kaarten via rondetafel gesprekken. Alle info en inschrijven vind je hier terug.

Zo willen we elkaar inspireren met een open mindset, kunnen we contacten leggen tussen de clubs, zullen successen gedeeld worden en krijgen we inzichten in de toekomst van het volleybal. We doen dit door uitdagingen te identificeren omtrent een specifiek topic en eerste ideeën te exploreren. Verder wil de federatie de clubs inspireren met sprekers die good practices komen brengen.

Herbeleef hieronder de vorige editie met enkele leuke ervaringen van de deelnemers toen nog een keertje.

overlijden Roger Maes

 

Met droefheid vernamen wij het overlijden van Roger Maes.  Roger was een groot icoon uit de Belgische volleybalgeschiedenis en overleed op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van het corona virus.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in moeilijke tijd.

Meer info over Roger en zijn indrukwekkend palmares kan je vinden in het artikel op Volley Magazine.

GET OUT!

Yes, het is zover!

De zon schijnt volop, dus wij trekken weer naar buiten!

Volley Vlaanderen heeft het startschot gegeven voor Start2beachvolley 2021. Een speciale editie, want door de coronamaatregelen is indoor sporten niet mogelijk en net daarom willen wij iedereen aanmoedigen om buiten te gaan sporten.

Volley Vlaanderen en de Vlaamse Beachcommissie stellen graag het project ‘GET OUT – Start2Beachvolley’ aan jullie voor: Het pakket omvat oefenstof, bijscholingen voor trainers, trainersmateriaal, competitie-aanbod en info over beachinfrastructuur. Alle info vind je op onze website en alles is ook nog eens samengevat in een mooie brochure.

We hopen hiermee de clubs en leden te ondersteunen in deze moeilijke periode en iedereen aan te zetten om te blijven bewegen! GET OUT!

Volley Vlaanderen richt 3 nieuwe competitievormen in voor seizoen 2021-2022

We constateren dat we met enkele cruciale leeftijdscategorieën voor een zware overgang staan. Kinderen die nu tweedejaars U11 zijn, staan voor de cruciale stap richting het 4 tegen 4 spel. Deze jongens en meisjes hebben vorig seizoen als eerstejaars een tweetal maanden van hun opleiding in de mist zien gaan. Ook dit seizoen hebben ze met moeite een half seizoen kunnen trainen, laat staan wedstrijden spelen. Ondanks hun beperkte ervaring met spelvorm 2b (of 3 tegen 3), wordt nu verwacht dat ze de stap zetten naar het 4 tegen 4 spel. Exact hetzelfde geldt trouwens voor de U13 die volgend seizoen U15 worden. De noodzaak en vraag naar een oplossing is dus groot.

Hoe lossen we dit op?

De jeugdcommissie van Volley Vlaanderen besloot in overleg met de competitieleiding om een extra competitievorm in te richten in de niveau 2 reeksen van de U11, U13 en U15 categorie. Deze extra reeks zal enkel in seizoen 2021-2022 bestaan en dient om de overstap naar een nieuwe wedstrijdvorm te vergemakkelijken.

Concreet wil dat zeggen dat er in een niveau twee reeks een spelvorm zal gespeeld worden van een categorie jonger voor eerstejaars. Die reeks herkent u aan het -teken achter de reeksnaam. Hieronder kan u deze onderverdeling vinden:

 • U11′: 2-2 vorm voor geboortejaar 2012
 • U13′: 3-3 vorm voor geboortejaar 2010
 • U15′: 4-4 vorm voor geboortejaar 2008

Dit is een vrijblijvende reeks en u bent als club uiteraard niet verplicht om in deze extra reeks in te schrijven. Indien een reeks te weinig inschrijvingen heeft om van start te kunnen gaan, zal de competitieleiding samen met de betrokken clubs naar een oplossing zoeken. Met deze reeksen willen we jullie jonge spelers en speelsters ondersteunen in de weg naar de uiteindelijke spelvorm na deze uitzonderlijke seizoenen.

Geen wedstrijden meer dit seizoen

De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities wordt geannuleerd. De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten meldt Volley Vlaanderen. Ook voor de U15, U17 en U19 is een heropstart dit seizoen uit den boze. Zoals letterlijk vermeld in het Ministerieel Besluit mogen er geen wedstrijden plaatsvinden tussen de verschillende bubbels. Deze maatregelen gingen vanaf maandag 1 februari in.

De seniorcompetities werden op alle nationale en provinciale niveaus eerder al afgelast. Enkel de mannen- en vrouwenliga werken hun competitie dit seizoen verder af.

De zaaltrainingen voor de jongste leeftijdsgroepen kunnen blijven doorgaan, rekening houdend met de opgestelde maatregelen en richtlijnen. Dat wil zeggen, tot en met geboortejaar 2008 mag indoor trainen met 10 deelnemers, de trainers behoren niet tot deze groep van 10.

Dominique Baeyens neemt afscheid als Technisch Directeur Topsportschool volleybal

 

Op 30 juni zullen niet alleen de zesdejaars de Topsportschool Volleybal uitwuiven, ook trekt Dominique Baeyens de laatste keer als Technisch Directeur de deur achter zich dicht. Na liefst 9 jaar als hoofd van deze opleiding wordt de fakkel doorgegeven aan twee vertrouwde gezichten binnen de federatiewerking.

Kris Eyckmans zal de tweede en derde graad van de topsportschool in Vilvoorde coördineren, Kris Vansnick zal voor de eerste graad in Leuven deze functie op zich nemen. Zij zullen komende maanden begeleid worden door Baeyens zelf. Zowel in de nationale selecties en op het hoogste Belgische niveau zijn beide heren al jaren actief. Eyckmans is naast trainer van de jongens uit de derde graad ook assistent coach van de Red Dragons, hoofdcoach Young Red Dragons en hoofdcoach van BDO Haasrode Leuven. Vansnick kennen we al jaren als assistent coach bij de Yellow Tigers, hoofd detectiewerking van Topsportschool volleybal en is hoofdcoach bij Asterix Avo Beveren.

Gert Vande Broek zal als Sportief Directeur beide technisch directeurs aansturen en ondersteunen op sportief vlak met accent op “coach the coach”. Die rol neemt hij over van Baeyens.

In een eerste reactie blikt Baeyens vooral terug op de menselijke kant van zijn loopbaan.

Los van de prachtige resultaten van onze atleten door de jaren heen geeft vooral de persoonlijke groei van hen mij veel voldoening. Ze starten hier als kinderen vol met dromen, passies voor het volleybal. Als je dan de weg ziet die zij zowel fysiek als psychologisch afleggen om zich te ontwikkelen als persoon, brengt dat wel enige fierheid met zich mee.”

Een volledig afscheid neemt Baeyens nog niet. Hij blijft verantwoordelijk voor het beloften project Grow4Gold Paris 2024 en zal blijven zetelen in de topsportcommissie volleybal.

Geen heropstart van de competitie dit seizoen


Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in gezamenlijk overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de Nationale reeksen  (NAT1, NAT2, NAT3), uitgezonderd LIGA, en alle Promo reeksen (Promo 1 tem Promo 4), in alle provincies , zowel bij dames als bij heren, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.

Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari. Er zullen bijgevolg geen wedstrijden plaatsvinden voor U11 en U13 jeugdreeksen tot bekendmaking van de beslissing.

Indien de situatie en de maatregelen (Federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

Gelet de evolutie van de Covid19-pandemie in België en de belangrijke impact op onze sportbeoefening heeft de Raad van Bestuur van Volley Belgium samen met Volley Vlaanderen en Fédération Volleyball Wallonie-Bruxelles  besloten om voor alle nationale en promoreeksen met uitzondering van de Ligareeksen :

 • Het lopende seizoen af te werken volgens de reeds opgestelde kalenders vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, conform de beslissingen van het Overlegcomité. Datum van deze beslissing is bijgevolg ook datum van herneming. Klik hier voor de communicatie die Volley Belgium publiceerde op haar website.
 • Het indoor seizoen af te werken zonder een eindrangschikking en dat de regeling inzake stijgers en dalers niet zal worden toegepast in geen enkele nationale of promo-reeks. Enkel in de Liga reeksen zal er een eindrangschikking worden opgemaakt om de Europese tickets te verdelen, ook daar zijn er geen dalers aan het einde van seizoen 2020-2021.

 

Dit seizoen zal bijgevolg een blanco seizoen zijn. Desondanks zal de competitie indien dit toegelaten wordt, heropstarten vanaf de datum van versoepelingen in de maatregelen. Dit volgens de bestaande reglementen en met strikte opvolging van de van kracht zijnde opgestelde Covid19-protocols binnen het gespeelde niveau.

Momenteel bekijkt de jeugdcommissie van Volley Vlaanderen samen met de jeugdverantwoordelijken van de BLVV’s  hoe de competitie vanaf een versoepeling zal hervat worden. Eens deze beslissing gemaakt werd binnen een BLVV brengen zij de teams binnen de desbetreffende jeugdreeksen op de hoogte.

Voor verdere vragen betreffende het nationale niveau kan u terecht bij: NOC-CNR@volleybelgium.be.

Volley Vlaanderen staat steeds ter uw beschikking via corona@volleyvlaanderen.be

Volley Vlaanderen stort noodfonds integraal aan haar clubs!

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering een aantal maatregelen genomen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zijnde cultuur, jeugd en sport. Via de lokale besturen werd er in juni 2020 al éénmalig een bedrag van 83,9 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Op 11 september 2020 maakte de Vlaamse Regering nog eens 10 miljoen vrij voor een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het gemeentefonds, zoals sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en structurele sportbeleidspartners.

Op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen van 12 oktober 2020 werd beslist om de ondersteuning ten bedrage van 198.819,70 euro integraal over te maken aan de aangesloten clubs op basis van de volgende objectieve criteria. Clubs met minstens 20 spelende leden (waarvan minstens 50% -18 jaar moet zijn) komen in aanmerking waarbij een jeugdlid een dubbele waarde heeft ten opzichte van een niet-jeugdlid (situatie per 1 oktober 2020).

Ook Jean-Paul De Buysscher, voorzitter Volley Vlaanderen is zeer verheugd met deze steunmaatregel. “De vraag naar steunmaatregelen om onze clubs levendig te houden was groot. We zijn verheugd dat we hen op deze manier een duwtje in de rug kunnen geven tijdens deze moeilijke periode. Concreet betekent dit dat we ondersteuning kunnen geven aan 250 clubs die hiermee de extra kosten die gepaard gaan met deze pandemie kunnen compenseren. Daarnaast rekenen we op de solidariteit van alle leden om hun favoriete club te blijven ondersteunen en hun lidgeld niet terug te vragen. Onze volleybalclubs zijn immers de lijm die onze maatschappij samenhoudt. Met onze clubondersteuning op gebied van zoals het pas gestarte Volley@Home project, projecten zoals het Jeugdsportfonds en Start2Volley én heel wat webinars om onze trainers extra te ondersteunen blijft Volley Vlaanderen haar clubs ook nu op alle fronten steunen.

De betaling van deze subsidie gebeurt voor 30 november en zal geen extra administratieve lasten voor de clubs tot gevolg hebben.

#Volley@Home

Heb jij Volley@Home al gezien? Nee? Check het snel hier!

Wij werken van thuis!

Vanaf maandag 19 oktober werken onze medewerkers van thuis. Vanuit hun home office zijn we telefonisch (onze vaste lijnen worden doorgeschakeld) en via e-mail bereikbaar. Alle onze medewerkers en hun gegevens kan u hier vinden.

Volley Vlaanderen schept duidelijkheid over U13 competitie

Na de communicatie van gisteren met betrekking tot de pauzering van competities rezen er heel wat vragen op inzake de stopzetting van U13 en op het contactloos trainen van deze leeftijdsgroep.

Na publicatie van enerzijds het Ministerieel besluit en anderzijds de leidraad voor sport tijdens code oranje (Sport Vlaanderen – https://www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf) heeft Volley Vlaanderen de denkoefening gemaakt over hoe dit specifiek toe te passen op haar leden van 12 jaar en jonger met als volgend resultaat:

 • Alle spelende leden tot en met 12 jaar mogen trainen met contact. Alle spelende leden vanaf 13 jaar trainen zoals omschreven contactloos mits 1,5m afstand.
 • De U13 competitie blijft op pauze tot ten vroegste 8 november om de clubs met speler met een attest een eerlijke kans op verderzetting van het seizoen te kunnen garanderen.

Zoals medegedeeld in een eerdere communicatie blijft de U11 competitie wel nog doorgaan volgens de geldende richtlijnen.

Volleybalcompetitie 4 weken op pauze

Code oranje voor de sport, wat wil dat nu juist zeggen? En hoe zit dat met het volleybal. Één ding staat vast, alle competitiewedstrijden inclusief bekerwedstrijden vanaf de reeks Nationale 1 tot en met U13 worden opgeschort vanaf woensdag 14 oktober tot en met 8 november, het einde van de herfstvakantie. Zoals beschreven in code oranje kunnen alle wedstrijden en trainingen voor kinderen jonger dan 12 jaar (U11 en jonger) doorgaan zoals op dit moment gebeurt. Voor het hoogste niveau (Liga) is er momenteel nog overleg met de ministers van Sport.

Betreffende de trainingen vanaf U13 niveau volgt Volley Vlaanderen het advies op vanuit Sport Vlaanderen en minister Weyts. Dat wil zeggen dat trainingen kunnen doorgaan maar enkel met opvolging van de 1,5m afstandsregel en contactloos. De ballen mogen door de hele groep gebruikt worden. Aanvalsoefeningen met blok en omgekeerd zijn dus opnieuw uit den boze evenals wedstrijdvormen. Er kunnen enkel oefeningen doorgaan waarbij de minimale afstand steeds 1,5 meter bedraagt.

Ook de hygiëne maatregelen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat zowel de handen en onderarmen voor en na de training grondig gewassen en/of ontsmet moeten worden, evenals het gebruikte materiaal, zoals nu ook al gebeurde. Onderaan dit bericht vindt u de poster met de belangrijkste richtlijnen.

Bij het trainen buiten verandert er niets aan de huidige regelgeving, daar is contact binnen het team en in wedstrijdcontext nog steeds toegelaten. Ondanks het gure herfstweer wil Volley Vlaanderen ook benadrukken dat buiten volleyballen nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Ook alternatieve coronaproof activiteiten in teamverband kunnen nog georganiseerd worden om de teamsfeer en clubsfeer te bewaren tijdens deze competitiestop.

De kleurcodes werden aangepast en zijn vanaf morgen, woensdag 14 oktober, van kracht en kunnen hier teruggevonden worden: https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf

De lokale overheid mag steeds extra maatregelen opleggen op de gestelde richtlijnen die bijgevolg gerespecteerd moeten worden.

Voor alle info en vragen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen kan u zich wenden tot het e-mailadres: corona@volleyvlaanderen.be

 

Bronzen plak voor de Belgen!

Yes! Gisteren wonnen onze Belgian Young Red Dragons de bronzen medaille! Een verslag van de route naar dat brons leest u hier:

http://www.topvolleybelgium.be/display/article/detail/teamnews/brons-voor-de-young-red-dragons/

 

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie en het zal er deze keer iets anders uitzien.
Voor de volgende 4 jaren willen we de focus meer leggen op de inhoud en de acties die jullie als clubs ondernemen en de koppeling naar een directe return voor iedere club in de vorm van kwaliteitslabels.

Wil je als club deelnemen => Stappenplan aanmelden JSF2021

Wil je meer informatie over het Jeugdsportfonds => JSF2021

Via onderstaand filmpje krijgen jullie een korte toelichting omtrent het Jeugdsportfonds en de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal voor een -8 jarige maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ competitief lid.

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro) en een lidkaart (0,25 euro), dat komt neer op 3,75 euro in plaats van 6,75 euro. Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is geen extra administratief werk.

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers.

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met aanrekening van verzekering.

Wijzigingen i.v.m. transfers

 

Op de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen van 08-06-2020 werden volgende wijzigingen i.v.m. transfers goedgekeurd:

6.3.6       Een transfer kan van 16/5 tot 30/3 van een seizoen met een maximum van 2 overgangen worden toegestaan (periode tussen 2 transfers moet minstens 2 maanden zijn).

………………………………….

6.3.8       Voorwaarden waaraan een transfer nog moet voldoen :

 • niet-spelers : kan altijd
 • spelers senioren : kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld (is effectief op het terrein gestaan hebben) (zowel reguliere als bekercompetitie). Indien wordt vastgesteld dat er toch werd deelgenomen aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.

 

 • jeugd : kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen van hun jeugdcategorie (regels van vlotten binnen de jeugdcategorien gelden hier ook) of in de reserven van de provinciale reeksen. Indien wordt vastgesteld dat het lid in een andere reeks (behalve bij vlotten) of hoofdwedstrijd speelde betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.