VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Tevredenheidsbevraging Officials

Beste Official, Beste Scheidsrechter, Vormer, Waarnemer,…
Vooreerst alvast bedankt voor uw engagement als official bij het Volleybal voor Volley Vlaanderen.

Vanuit Volley Vlaanderen en de VSF, koepelfederatie van de Vlaamse erkende sportfederaties, willen wij u graag uitnodigen om onderstaande tevredenheidsbevraging in te vullen.

In 2014 werd deze bevraging ook afgenomen door 24 sportfederaties en daar was een mooie respons van 3.570 officials.
Via deze bevraging willen we dus (opnieuw) een zicht krijgen op jullie tevredenheid als official en zo op zoek gaan naar mogelijke verbeterpunten.

Deze bevraging kadert in een sporttakoverschrijdend project en ook in 2018 zullen heel wat sportfederaties zich inzetten om deze bevraging af te nemen bij de eigen officials.

Met het invullen geef je dus niet enkel aan onze federatie de nodige informatie om jullie tevredenheid te verbeteren, maar ook help je om de tevredenheid van de Vlaamse official in zijn totaliteit en de evolutie hiervan in kaart te brengen, om zo deze belangrijke en vaak ondergewaardeerde functie opnieuw onder de aandacht te brengen.

Deelname is anoniem en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Deadline voor de bevraging is 30/09/2018.

U kan aan deze enquete deelnemen via volgende link:

Tevredenheidsbevraging officials

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!
Met vriendelijke groeten

Kurt Mariën – LSC Volley Vlaanderen