VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Competitie XML

XML versies van wedstrijden en rangschikkingen zijn beschikbaar op:


https://www.volleyadmin2.be/services/rangschikking_xml.php?reeks=[A]&Wedstrijd=[B] met A= reeks en B=Hoofd of Reserven, eventueel voegt u format=json eraan toe.
https://www.volleyadmin2.be/services/wedstrijden_xml.php?reeks=[A]&stamnummer=[B] met A= reeks en B=stamnummer van een club, of weggelaten
https://www.volleyadmin2.be/services/wedstrijden_xml.php?stamnummer=[B] met B=stamnummer van een club
https://www.volleyadmin2.be/services/rangschikking_xml.php?stamnummer=[B] met B=stamnummer van een club
https://www.volleyadmin2.be/services/series_xml.php?stamnummer=[B] met B=stamnummer van een club