VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Extra informatie ivm administratieve daden.

Extra informatie ivm administratieve daden.

Gezien de situatie ivm het coronavirus zullen we voor alle administratieve daden die nog niet volledig elektronisch verlopen (afsplitsing, fusie, ontslag van een club, naamwijziging) aanvaarden dat de documenten (en bij ontslag 2/3 van leden moeten tekenen) mogen worden ondertekend en doorgescand. En dit mag natuurlijk via aangetekende mail. Dit om te vermijden dat mensen bij elkaar langs moeten gaan. Waar 2/3 van alle leden dienen te tekenen volstaat het een ledenlijst door te sturen met aanduiding wie er tekende en wanneer maar dienen de ondertekende documenten wel ter beschikking te worden gehouden zodat we deze kunnen opvragen voor nazicht of bij klachten.

Voor termijnen van bepaalde administratieve daden zal veel afhangen van de verdere beslissingen ivm de competitie van volgend seizoen (ten laatste 31 maart) maar gezien de vooruitzichten aangaande de evolutie van de pandemie en de mogelijkheid om testtrainingen te organiseren (want hierover kwamen de meeste vragen in functie van aansluitingen van mensen die hun vrijheid vragen) zal dit een moeilijke oefening worden en zullen we hierover later communiceren.

Als gevolg van de beslissingen genomen in het kader van de competities 19-20 en 20-21 blijven alle periodes voor administratieve daden (schrapping, vrijheid, heraansluiting, fusies en andere) behouden zoals opgenomen in het administratief reglement.