VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Hoeveel moet je verdienen om een betaald sportbeoefenaar te zijn?

Hoeveel moet je verdienen om een betaald sportbeoefenaar te zijn?

Om als een betaalde sportbeoefenaar beschouwd te worden, moet de persoon in kwestie enerzijds de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een andere persoon en anderzijds een jaarlijks minimumloon genieten.

Het bedrag hiervan wordt elk jaar op 1 juli aangepast. Het omvat alle bedragen waarop de sportbeoefenaar recht heeft: het vaste maandloon, maar ook de variabele elementen, zoals matchpremies, voordelen in natura, verplaatsingspremies, winstpremies,… evenals de terugbetaling van kosten.

Het nieuw bedrag op 1 juli

Conform het koninklijk besluit dat onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen, is het bedrag nu gelijk aan 10.200 euro (is idem aan bedrag van vorige periode). Dit bedrag is geldig van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.

U kan dit bedrag ook terug vinden op https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/sportmen.html

Opgelet! Het bedrag aan sociale bijdragen dat door de betaalde sportbeoefenaar verschuldigd is, wordt niet berekend op basis van het voormelde bedrag, maar wel op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan het maximumbedrag dat in aanmerking genomen wordt voor de werkloosheidsuitkeringen, met name 2.281,09 euro sinds 1 september 2017.