VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Subsidies

Subsidies

Clubs kunnen, om hun werking kwalitatief te versterken en/of om hun uitgaven te dekken, op zoek gaan naar subsidies. Als club is het dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en verschillende reglementen. De volleyvlaanderen zelf heeft twee subsidiekanalen waarlangs het zijn clubs mee wil ondersteunen:

  1. Volley@School: 40.000 euro voor volleyvlaanderen-clubs die initiatielessen gaan geven in scholen 
  2. volleyvlaanderen Jeugdsportfonds: 91.000 euro (o.v. goedkeuring Sport Vlaanderen) voor volleyvlaanderen-clubs met jeugdwerking

Naast deze volleyvlaanderen-subsidies kan elke club ook subsidies aanvragen bij zijn gemeente/stad en projecten indienen bij andere instanties.

 

1. Volley@School 2015-2016

De Vlaamse Volleybalbond voorziet voor zijn clubs die initiaties SmashVolley geven in naburige scholen financiële ondersteuning. Alle clubs met een jeugdwerking komen in aanmerking. Elk seizoen zal er zo 40.000 euro worden verdeeld.

Volley@School is zowel bedoeld om de huidige als nieuwe clubs te ondersteunen.

Meer info over Volley@School 2015-2016 kan u hier terugvinden.

 

2. volleyvlaanderen-Jeugdsportfonds 2015-2016

De volleyvlaanderen beoogt enerzijds bestaande jeugdwerkingen in Vlaanderen actief te stimuleren om kwaliteitsverhogend te werken. Anderzijds is het de betrachting van de volleyvlaanderen om clubs zonder jeugdwerking te stimuleren om volleybal ook aan jeugd aan te bieden. Om deze doelstellingen te behalen heeft de volleyvlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen onder meer een Jeugdsportfonds uitgewerkt (+-91.000 euro) waardoor clubs die een jeugdwerking hebben financiële ondersteuning krijgen op basis van verschillende parameters.

Het reglement van het Jeugdsportfonds seizoen 2015-2016 kan u hier downloaden.

 

3. Subsidies via de gemeente/stad

Elke club behoort tot een welbepaalde gemeente/stad. Elke gemeente/stad voert een bepaald gemeentelijke/stedelijk sportbeleid, waarbij de gemeentelijke/stedelijke clubondersteuning ook een belangrijk thema vormt. Elke gemeente/stad heeft zo voor zijn erkende sportclubs een subsidiereglement!

Het loont dus de moeite om u als club te laten erkennen (eerste voorwaarde) door de sportdienst van uw gemeente en het subsidiereglement te raadplegen. Vraag dit als volleybalclub dus zeker na bij de sportdienst van je gemeente! Vaak zijn de parameters min of meer dezelfde.

En naast subsidies?

Naast subsidies kan je als volleybalclub bij je gemeentelijke/stedelijke sportdienst ook nog voor tal van andere zaken terecht! Sportdiensten willen immers zoveel mogelijk mensen van de gemeente aan het sporten helpen. Sportdiensten doen dit door informatie en advies te geven, bijscholingen te organiseren, projecten te promoten, infrastructuur en materiaal aan te bieden,… Zo zijn er ook heel wat uitleendiensten in Vlaanderen die materiaal uitlenen aan sportclubs. Dit kan van pas komen voor jouw volleybal- of extra-sportieve activiteiten.  Elke uitleendienst heeft zijn eigen aanbod en een eigen reglement.

 

4. Andere subsidiekanalen

Naast onze eigen subsidies en de subsidies van de gemeente/stad zijn er ook nog andere subsidies te verkrijgen via tal van instanties zoals de provincie, het departement CJSM,…  Een handige brochure in dit geval is de brochure ‘Subsidies voor je sportclub: bij wie klop je aan?’ van Dynamo-Project gratis aan te vragen.

Wens je meer informatie met betrekking tot subsidies of andere ondersteuningsmogelijkheden voor jouw club? Contacteer Stefaan