VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Vrijwilligers

Vrijwilligers: hoe vinden en behouden?

 

Geen volleybal zonder vrijwilligers!

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van elke vereniging. Het bestuur van een club moet minimaal uit  een voorzitter, een secretaris en een financieel verantwoordelijke bestaan. Als kleine club kan dit voldoende zijn. Bij grotere clubs met meerdere leden, ploegen, activiteiten volstaat dit niet om een kwaliteitsvolle werking van de club te garanderen (of uit te breiden). Vele handen maken het werk licht is hier van toepassing.

Clubs bestaan uit vrijwilligers die naast hun hobby de club uiteraard hun werk en andere bezigheden hebben. De zoektocht naar vrijwilligers wordt vandaag de dag steeds moeilijker, dat hoor je overal. De mentaliteit is gewijzigd, de clubs zijn veranderd. Onderstaand zeer herkenbaar filmpje van de KNVB illustreert dit:

http://www.knvb.nl/doe-mee/bestuurders

 

Het zoeken van vrijwilligers!

Is het dan hopeloos? Helemaal niet. Er zijn tal van mogelijkheden om vrijwilligers te vinden, en vaak dichter in je buurt dan je dacht. Uiteraard moet je het wel vragen!

Misschien zit er tussen uw leden of ouders van leden wel iemand tussen die kennis heeft van ICT, of iemand die evenementen organiseert, of iemand die bezig is met reclame,…

Dit zijn allemaal mensen die je kan vragen om iets voor de club te doen. Uiteraard dien je als club dan wel op de hoogte zijn van de bezigheden (werk, interesses) van je leden en ouders.

Enkele tips:

  • Stel één of meerdere vrijwilligersverantwoordelijke(n) aan! Vrijwilligersverantwoordelijken zijn de personen die het vrijwilligersbeleid in de club onder handen zullen nemen en die als spil zullen fungeren: ze gaan op zoek naar vrijwilligers, spreken mensen aan, motiveren mensen, … Ze zijn met andere woorden het gezicht van vrijwilligerswerk binnen je sportclub en onmisbaar voor een geslaagd vrijwilligersbeleid! Je kan dit ook opdelen: Iemand die verantwoordelijk is voor het vinden van scheidsrechters  (scheidsrechtersverantwoordelijke), iemand die verantwoordelijk is voor trainers (jeugdverantwoordelijke),… Omschrijf duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van deze vrijwilligersverantwoordelijken
  • Heeft jouw club ook elk jaar opnieuw nood aan helpende handen? Dan is het goed alle vrijwilligerstaken, hoe groot of klein ook, eens op te lijsten.
  • Een inschrijvingsmoment is een perfect moment om kennis te maken met je leden en de ouders en deze vragen te stellen. Je kan bijvoorbeeld vragen om het beroep op te geven, te vragen of ze kunnen rijden, …
  • Daarnaast vormen infoavonden voor leden en ouders ook goede momenten. Zet daarbij de meerwaarde centraal.

 

Het waarderen van vrijwilligers! De flexivol-receptie

Uiteraard is een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk en dien je je vrijwilligers regelmatig in de watten te leggen, hun meerwaarde te benadrukken, ze te waarderen zodat ze voor de club door een vuur willen. Dit waarderen kan via verschillende manieren zoals bijvoorbeeld:

  • Receptie voor medewerkers op het einde van het jaar – seizoen
  • Activiteit voor vrijwilligers
  • Communicatie: babbelen met de mensen, interesse tonen
  • Vrijwilligersvergoeding: hierover moet men goed nadenken.

 

Wettelijk kader vrijwilligers!

Uiteraard dien je als club ook op de hoogte te zijn van het wettelijk kader omtrent vrijwilligers. Wat houdt vrijwilligerswerk nu juist in? Of mag iedereen zomaar wat doen?

Vrijwilligerswerk is wel degelijk wettelijk geregeld. Via deze pagina vind je heel wat uitleg over wat verstaan wordt onder vrijwilligerswerk, wie allemaal als vrijwilliger kan fungeren en wat je als club wettelijk verplicht bent.

 

(Bron: Dynamo Project / KVV)

Heeft u vragen omtrent vrijwilligers? Contacteer Wim en/of bestel de brochure “De sportclub en de vrijwilligerswet” via het Dynamo Project!