VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Reactie Volley Vlaanderen op Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’

Reactie Volley Vlaanderen op Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’

Volley Vlaanderen betreurt de wijze waarop in het Canvasprogramma ‘De prijs van de winnaar’ aan de hand van getuigenissen van oud-speelsters een negatief en uiterst eenzijdig beeld wordt geschetst van Gert Vande Broek, sinds 2008 onafgebroken coach van de nationale vrouwenploeg, de Yellow Tigers. In de aflevering van maandag 6 december beschuldigen Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois hem van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Aangezien de programmamakers bij VRT noch de volleybalfederatie noch de andere stafleden van de Yellow Tigers vooraf op de hoogte hebben gebracht of op één of andere manier betrokken hebben bij het totstandkomen van het programma houdt de federatie eraan om langs deze weg te reageren.

 

Vanaf dag één van zijn aanstelling – nu 13 jaar geleden –  is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan. Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich.

 

Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden.

 

Naar aanleiding van de getuigenissen in ‘De prijs van de winnaar’ heeft de federatie de bondscoach om toelichting en context gevraagd. Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek ten allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren en dat hij in dit proces nooit de intentie gehad heeft om iemand persoonlijk te raken.

 

In dat verband vindt Volley Vlaanderen het jammer dat betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken of incidenten waarvan sprake in de uitzending. De federatie heeft daarvoor duidelijke procedures in het leven geroepen, net om de integriteit van elk lid van de federatie te vrijwaren. Wij zullen deze procedures eerstdaags nogmaals helder communiceren naar al onze leden, met duidelijke richtlijnen over wie de aanspreekpunten zijn voor welke problematiek. Ook Gert Vande Broek wenst te benadrukken dat elke speelster en elk staflid bij hem terecht kan voor individuele feedback op welk vlak dan ook, in beide richtingen.

 

De federatie behoudt onverminderd en blijvend het vertrouwen in Gert Vande Broek,” aldus Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen. ‘De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld verenigt is uniek in België, en we hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen. Het feit dat de makers van “De prijs van de winnaar” er bewust voor gekozen hebben om die expertise en ervaring niet aan bod te laten komen en Gert Vande Broek niet als volwaardige stem op te nemen in het programma maar hem pas enkele dagen voor uitzending op de hoogte te brengen van het bestaan ervan, lijkt ons een gemiste kans.

Jean-Paul De Buysscher, voorzitter Volley Vlaanderen

Guy Juwet, voorzitter Volley Belgium