VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Beste volleybal fan

De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen boog zich in zijn zitting van 14 december 2021 over de berichten van grensoverschrijdend gedrag en nam volgende beslissingen.:

De federatie zal haar volledige medewerking verlenen aan het lopende onderzoek van het Bondsparket. Het Bondsparket heeft de bevoegdheid om in volledige onafhankelijkheid onder meer elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw te onderzoeken.

Verder wil Volley Vlaanderen  inzetten op het aanbieden van een gezonde én veilige sportomgeving in elke club én op elk niveau. De federatie beklemtoont hierbij dat sinds jaren hiervoor de nodige procedures opgesteld werden en dat indien er een vraag, vermoeden of klacht is over grensoverschrijdend gedrag hiervan melding kan worden gemaakt via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be. Meer info hierover vindt u op:https://old.volleyvlaanderen.be/misbruik-en-geweld/.

  “We willen een goed functionerende organisatie zijn waar iedereen in de beste omstandigheden zijn favoriete sport kan beoefenen. De voorbije jaren werden meerdere belangrijke initiatieven genomen, zoals de oprichting van een ethische commissie en api´s (aanspreekpunt integriteit). 

In het kader van de recente gebeurtenissen, zal de federatie  een verdere optimalisatie nastreven. De resultaten hiervan zullen als basis dienen van eventuele nieuwe maatregelen die volledig ten dienste zullen staan van de opleiding en ontplooiing van al onze atleten, zowel op sportief als op mentaal vlak,” besluit Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen.