VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
archief – verslagen Algemene Vergadering

archief – verslagen Algemene Vergadering

seizoen 2020-2021

2021 03 26 verslag AV
bijlagen
2021 03 26 – statutenwijziging – goed bestuur
2021 03 26 – aanpassing juridisch reglement – grensoverschrijdend gedrag
2021 03 26 – jaarrekening 2020
2021 03 26 – verslag financieel bestuurder
2021 03 26 – verslag auditcomité
2021 03 26 – resultaten werkgroep subsidiëring BLVV’s
2021 03 26 – jaarverslag van de vereniging 2020

2020 11 27 verslag AV
bijlagen
2020 11 27 – budget
2020 11 27 – budget slides
2020 11 27 – jaarplan 2021
2020 11 27 – budget excel

seizoen 2019-2020

2020 08 28 verslag Bijzondere AV
bijlagen
presentatie bijzondere algemene vergadering
beleidsplan 2021-2024

2020 06 29 verslag schriftelijke AV
bijlagen
vv-procedure schriftelijke algemene vergadering
vv-schriftelijke algemene vergadering-ordemotie
vv-schriftelijke av-ordemotie-antwoorden op vragen
vv-av-interne balans 2019
vv-av-verslag over de jaarrekening 2019
vv-av-verslag auditcomité 2019
vv-jaarverslag 2019
vv-vraag en antwoord AV

2020 03 27 verslag schriftelijke AV

2019 11 29 verslag AV
bijlage AV 2019 11 29-begroting 2020
bijlage AV 2019 11 29-gewijzigde statuten

seizoen 2018-2019

seizoen 2017-2018

seizoen 2016-2017

seizoen 2015-2016

seizoen 2014-2015

seizoen 2013-2014

seizoen 2012-2013